Podwyżki płac a kondycja finansowa szpitali

27 lipca 2018

Podwyżki płac a kondycja finansowa szpitali

Czy podniesienie wynagrodzeń personelu medycznego wpłynie na lepsze funkcjonowanie ochrony zdrowia?

Przypomnijmy, że rząd przyjął projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Obejmuje ona pracowników działalności podstawowej innych niż wykonujący zawody medyczne. Wyłączono z niej natomiast lekarzy i dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury oraz odbywających staż.

Zdaniem pytanego przez PAP dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego prof. Grzegorza Gieleraka to, że kolejne grupy osób pracujących w ochronie zdrowia uzyskują podwyżki, nie poprawia sytuacji placówek leczniczych. Obciążenia finansowe wynikające bezpośrednio ze wzrostu wynagrodzeń – uzgodnionych w porozumieniu z rezydentami czy w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia – będą miały negatywny wpływ na bieżące funkcjonowanie podmiotów leczniczych. – Pochodne od wynagrodzeń, koszty dyżurów to tylko niektóre rodzaje wydatków, które będą silnie oddziaływać na zachowanie płynności finansowej każdego szpitala – ocenił prof. Gielerak.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować