Rezydent rezydentowi nierówny?

31 lipca 2018

Nie ma zgody na różnice wynagrodzeń dla rezydentów.  

Rezydenci starszych lat nie godzą się na dysproporcję wynagrodzeń wynikającą z wprowadzenia specjalizacji priorytetowych. W środowisku lekarskim nie ma zgody na to, aby – tak jak jest to dzisiaj – lekarz rezydent na pierwszym roku rezydentury specjalizacji deficytowej miał wyższe wynagrodzenie niż rezydent tej samej specjalizacji na trzecim roku, czyli bardziej doświadczony. W związku z tym Śląska Izba Lekarska zaapelowała do prezydenta, premiera i ministra zdrowia o wyeliminowanie dysproporcji stawki płacy zasadniczej wspomnianej grupy zawodowej.

Przedstawiciele środowiska lekarskiego proszą o jak najszybsze wprowadzenie uporządkowanego systemu wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych poprzez wyeliminowanie dysproporcji stawki płacy zasadniczej pomiędzy rezydentami a lekarzami specjalistami, a także pomiędzy latami rezydentur. Jak czytamy na stronie Śląskiej Izby Lekarskiej, rodzi to oczekiwania po stronie starszych rezydentów, że powstałą różnicę mają pokrywać zakłady pracy. A na to ich nie stać.

Samorząd lekarski apeluje też o zmianę przepisów w zakresie ograniczenia pracy lekarzy specjalistów w ramach ich deklaracji otrzymywanego wynagrodzenia z uwagi na spowodowanie tym olbrzymich braków kadrowych w wielu szpitalach, ujednolicenie i dostosowanie tych przepisów do warunków, które panują w ochronie zdrowia, tak żeby nie powodowało to sytuacji absurdalnych i kryzysowych dla wielu placówek.

Ważnym postulatem jest także zmiana sposobu kształcenia lekarzy poprzez wprowadzenie obowiązku odbywania praktyk staży i rezydentur także na poziomie szpitali powiatowych. Postuluje się również dodanie do programu specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej obowiązku pracy lub stażu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Do apelu przyłączyło się ponad 40 przedstawicieli szpitali miejskich i powiatowych oraz ich organy założycielskie. Jest to efekt spotkania, które miało miejsce w lipcu br. w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich. Uczestniczył w nim również prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Tadeusz Urban.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować