Rada onkologiczna zamiast instytutu

06 sierpnia 2018

Miał być Narodowy Instytut Onkologii będzie Narodowa Rada Onkologiczna. Pilotaż tego programu ma ruszyć jeszcze w tym roku.

W ocenie ministra zdrowia, duże rozproszenie podmiotów świadczących opiekę onkologiczną obniża jakość i skuteczność prowadzonych terapii oraz ogranicza możliwości koordynacji leczenia. Rozwiązaniem tego problemu ma być stworzenie Krajowej Sieci Onkologicznej, której statutowymi założeniami będzie zrównanie szans dostępu pacjentów do terapii świadczonej na tym samym poziomie poprzez: centralizację chirurgii onkologicznej oraz decentralizację radiologii i chemioterapii. Centralnym organem zarządzającym działaniami nowej sieci będzie Narodowa Rada Onkologiczna.
Strategia programu będzie opierała się na francuskim modelu opieki. Na tym etapie wiadomo, że za opracowanie ogólnopolskich wytycznych postępowania w zakresie poszczególnych nowotworów - w dziedzinie onkologii dorosłych, hematoonkologii dorosłych oraz hematoonkologii dziecięcej - będzie odpowiadał Krajowy Ośrodek Koordynujący. Bezpośrednio nad ośrodkami w 16 województwach będą odpowiadały Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące. Ich zadaniem będzie koordynacja opieki onkologicznej w swoich regionach, monitoring losu pacjentów oraz współpraca z innymi ośrodkami. Ważnym elementem sieci będą ośrodki uniwersyteckie, które będą koordynowały kwestię kształcenia oraz zbierały i udostępniały dane potrzebne do badań naukowych w każdym z przynależnych do niej ośrodków.
Rządowy program ostro krytykuje Fundacja Onkologiczna Alivia. Otrzymała ona w trybie dostępu do informacji publicznej dokument wypracowany przez ministerialny zespół, który miał przygotować koncepcję Narodowego Instytutu Onkologii. Jak ocenia Alivia jest on niezgodny z wcześniejszymi zapowiedziami rządu, proponuje nieprzejrzysty nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych, a przede wszystkim nie zakłada powstania Narodowego Instytutu Onkologii, lecz Krajowej Sieci Onkologicznej. Fundacja apeluje o przeprowadzenie pełnych konsultacji publicznych dokumentu.
Fundacja przedstawia długą listę zastrzeżeń. Zauważa, że przedstawiona koncepcja jest niespójna z obietnicami rządu o rewizji koszyka świadczeń gwarantowanych oraz promowaniu jakości opieki, które składano w trakcie prac nad ustawą o sieci szpitali oraz zawarto w porozumieniu z rezydentami.
Planuje się, że program pilotażowy Krajowej Sieci Onkologicznej będzie trwał 1,5 roku. Wstępnie do prowadzenia pilotażu zostaną wybrane cztery województwa. Pierwsze efekty działania strategii leczenia nowotworu oraz samej sieci powinny być znane po zakończeniu prac, które zaplanowano do 2020 roku.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować