Zmiany przy przyjęciu do szpitala psychiatrycznego

08 sierpnia 2018

Szczegóły przyjęcia i wypisania pacjenta określa projekt rozporządzenia ministra zdrowia.


W rozporządzeniu ministra zdrowia zapisano zakres adnotacji, których lekarz musi dokonać w dokumentacji medycznej. 

Resort zdrowia opracował standardy dotyczące postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego. Projektowane przepisy mają usprawnić przebieg leczenia w tego typu placówkach szpitalnych.
W przepisach sformułowano sposób postępowania w sprawach przyjęcia i wypisania ze szpitala psychiatrycznego, a także podano nowe wzory niezbędnych dokumentów: skierowania do szpitala, zawiadomień kierownika szpitala oraz sądu opiekuńczego o przyjęciu bez pisemnej zgody osoby chorej psychicznie oraz zawiadomień sądu opiekuńczego o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego lub o pozostaniu w szpitalu za zgodą osoby przyjętej do tego szpitala.
W projekcie rozporządzenia wskazano także zakres adnotacji, których lekarz, decydujący o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego, niezwłocznie dokonuje w dokumentacji medycznej pacjenta, a także sposób postępowania w przypadku, gdy lekarz stwierdzi u osoby badanej brak wskazań do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego.
Ponadto projekt rozporządzenia określa, że wypisanie ze szpitala psychiatrycznego osoby przebywającej w nim za jej zgodą następuje niezwłocznie, jeżeli ustały przyczyny przyjęcia i pobytu w szpitalu oraz jej dalszy pobyt jest niecelowy.
Projekt dokumentu został przekazany do konsultacji społecznych.
Proponowany termin wejścia w życie nowych przepisów został określony na 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

INK