Chirurgia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2018

Spis treści

03/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Chirurgia bariatryczna
Chirurgia naczyń
Chirurgia onkologiczna
Opieka okołooperacyjna
Chirurg w sądzie
Dla pacjenta