4. news grypa gonmy kraje beneluksu
senior geriatria szczepienia grypa

Gońmy kraje Beneluksu

Seniorzy to grupa pacjentów, która z racji wieku i towarzyszących chorób jest szczególnie narażona na powikłania pogrypowe. Jak przekonać seniora do szczepień?

Środowisko medyczne z niecierpliwością czekało na zmiany, które resort wprowadził w ubiegłym roku. Częściowa refundacja szczepień przeciwko grypie dla osób, które ukończyły 65. r.ż., przyniosła zamierzone skutki i przyczyniła się do zwiększenia odsetka pacjentów, którzy decydują się na szczepienia. 

Podczas ubiegłorocznej debaty eksperckiej poświęconej profilaktyce grypy prof. Adam Antczak podkreślił, że grypa może być katastrofalna w skutkach u seniorów, którzy chorują na miażdżycę i POChP. 

„Infekcja wywołana przez wirusa grypy może doprowadzić do fatalnego zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Wiąże się z nią także zwiększone ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu. W ciągu pierwszych siedmiu dni grypy ryzyko wystąpienia zawału serca jest większe aż sześciokrotnie w stosunku do czasu przed infekcją” – mówił prof. Antczak. 

Dr Grzegorz Juszczyk, dyrektor NIZP-PZH, podkreślił natomiast, że wyszczepialność wśród seniorów wynosi kilkanaście procent i jest dużo wyższa niż wśród ogółu społeczeństwa, ale nadal niezadowalająca. A jako wzór do naśladowania podał Wielką Brytanię i kraje Beneluksu, gdzie odsetek osób zaszczepionych przeciwko grypie wynosi ponad 50 proc. 

Jak więc przekonać seniora do szczepień? Przede wszystkim poprzez uświadomienie mu korzyści płynących z przyjęcia szczepionki dla niego samego i dla jego otoczenia. Warto również zaznaczyć, że szczepienie, zwłaszcza przy częściowej refundacji, to naprawdę niewielki koszt, a szczepionka kosztuje dużo mniej niż leki, które pacjent musiałby zażywać podczas przechodzenia ewentualnej infekcji.