Darmowe szczepienia, czyli metoda na wnuczka

Lekarze i świadczeniodawcy skupieni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia, zwrócili się do ministra Łukasza Szumowskiego o działania w zakresie refundacji szczepień przeciwko grypie.

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia od lat działa na rzecz zwiększenia wyszczepialności przeciwko grypie. Stowarzyszenie wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o wprowadzenie programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla dzieci do 6 lat oraz dla seniorów, którzy ukończyli 75 rok życia. Lekarze z PPOZ podkreślają, że właśnie wśród seniorów zachorowań jest najwięcej, a powikłania pogrypowe w tej grupie są najpoważniejsze. 

Prezes PPOZ, Bożena Janicka, zaznaczyła, że środowisko lekarskie popiera rządowy program dotyczący refundacji w części szczepienia dla seniorów. Wprowadzenie darmowych szczepionek dla pacjentów 75 plus, zdaniem PPOZ, powinno być kolejnym krokiem. 

PPOZ popiera apel środowiska lekarskiego do ministra zdrowia w sprawie szczepień przeciwko grypie, w którego opracowaniu brało udział wraz z Radą Naukową Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Proponuje też, aby programem bezpłatnych szczepień objąć również dzieci do 6 roku życia. Takie rozwiązanie, zdaniem PPOZ, jest niezbędne do zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego kraju.