Grypa dotyka diabetyka

WHO zwróciło uwagę na fakt, że diabetycy to grupa pacjentów szczególnie narażonych na powikłania pogrypowe i ustanowiło rok 2019 rokiem walki z powikłaniami pogrypowymi u tych pacjentów.

W Polsce na cukrzycę choruje 3,5 mln osób, czego ¼ to pacjenci po 60. roku życia. Grypa zaburza u nich proces kontrolowania stężenia glukozy we krwi, co jest problemem zarówno podczas trwania choroby, jak i po jej zakończeniu. Diabetycy są bardziej narażeni na powikłania pogrypowe, niż pacjenci, którzy nie chorują przewlekle. 


„Osoby chore na cukrzycę, u których wystąpi grypa są od 3 do 6 razy bardziej narażone na późniejszą hospitalizację. Ryzyko śmierci podczas hospitalizacji z powodu grypy u diabetyków jest od 31 do nawet 92 razy wyższe. Szacuje się, że z powodu powikłań pogrypowych pacjenci chorzy na cukrzycę są 6-krotnie bardziej narażeni na śmierć. Szczepienia przeciw grypie wykonywane każdego roku są najskuteczniejszym sposobem walki z wirusem i powikłaniami zagrażającymi życiu” – mówi Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.


Właśnie z tych powodów szczepienia przeciwko grypie w sposób szczególny zalecane są pacjentom z cukrzycą. Takiego zdanie jest nie tylko WHO, ale i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, zaś eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy podkreślają, że jest to najskuteczniejszy środek zapobiegający zachorowaniom.