Grypa samorz%c4%85dy
samorządy szczepienia grypa

Jak grypa opróżnia portfele

Początek wakacji to bardzo dobry czas na planowanie działań profilaktycznych przeciwko grypie. Rada Krajowego Ośrodka do spraw Grypy już wdrożyła działania mające na celu doprowadzenie do spadku liczby zachorowań na grypę w najbliższym sezonie.

Grypa zagraża nie tylko zdrowiu jednostki, ale także budżetowi państwa. Tysiące zachorowań rocznie przekłada się na gigantyczne straty ekonomiczne. Ma to związek z tzw. kosztami pośrednimi zachorowań na grypę, do których zaliczamy absencję pracowników z powodu choroby, ich mniejszą wydajność czy długotrwałą niezdolność do pracy, zwłaszcza w wypadku wystąpienia powikłań. To jak wysokie są koszty, zależy od sytuacji epidemiologicznej w kraju. I tak w roku, w którym nie wystąpiła epidemia grypy, koszty pośrednie związane z jej obecnością wyniosły zaledwie 836 mln zł, a w roku, w którym epidemia miała miejsce, aż 4,3 mld zł.

Liczby mówią same za siebie.

Eksperci z Krajowego Ośrodka do spraw Grypy postanowili zawalczyć nie tylko o zdrowie Polaków, ale także o budżet. W ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy powstaje plan działań, które mają doprowadzić do zmniejszenia liczby zachorowań, a tym samym zmniejszyć koszty. Działania realizowane pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, mają objąć swym zasięgiem osoby najbardziej narażone na skutki grypy – dzieci i seniorów. 

Program ma być realizowany przez samorządy terytorialne na różnych szczeblach– od gmin po województwa. Autorzy programu pokładają też nadzieję w NFZ, licząc na to, że Fundusz wesprze finansowo zakup szczepionek dla pacjentów z grup ryzyka.