Samorządy inwestują w mieszkańców

Samorządy coraz więcej środków przeznaczają na ochronę zdrowia.

Jednostki samorządów terytorialnych coraz więcej pieniędzy przeznaczają na ochronę zdrowia. Programów zdrowotnych realizowanych z budżetów samorządowych jest coraz więcej i obejmują coraz większe nakłady. Z budżetów miast, gmin i powiatów najczęściej orgaznizowane są projekty, w ramach których finansuje lub współfinansuje się zabiegi in vitro oraz programy profilaktyczne obejmujące szczepienia. 

Samorządowcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że inwestowanie w profilaktykę chorób zakaźnych nie tylko pozwala zachować zdrowie mieszkańców, lecz także w finalnym rozliczeniu przynosi korzyści finansowe i pozytywnie wpływa na stan budżetu jednostki. Biorąc pod uwagę powyższe korzyści, nikogo nie powinien dziwić fakt, że to właśnie na szczepienia samorządy wydają najwięcej.