Szczepien w aptekach nie bedzie
prawo szczepienia

Szczepień w aptekach nie będzie

W projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty zabrakło zapisów umożliwiających szczepienie przeciwko grypie w aptekach.

Eksperci z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy postulowali, aby w nowym projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty znalazły się zapisy poszerzające kompetencje farmaceutów i umożliwiające podawanie przez nich szczepionek przeciwko grypie. Projekt już jest, ale stosownych zapisów w nim nie znajdziemy mimo tego, że eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy podkreślają, iż „umożliwienie farmaceutom przeprowadzenia wybranych szczepień ochronnych w aptekach, może znacząco odciążyć system opieki zdrowotnej, ułatwić dostęp do szczepień i, jak pokazały doświadczenia europejskie, przyczynić się do podniesienia poziomu wyszczepialności przeciw grypie, który w naszym kraju jest zastraszająco niski. Leży to w szeroko rozumianym interesie społecznym, ponieważ może przyczynić się do poprawy sytuacji epidemiologicznej kraju, a co za tym idzie lepszego zabezpieczenia zdrowia i życia ludzi.”

Dyskusja na temat roli farmaceutów w obszarze wyszczepialności przeciwko grypie trwa od dawna. Założenia, że to farmaceuci mogliby szczepić pacjentów pojawiły się nawet w „Polityce Lekowej Państwa na lata 2018-2022.” Brak stosownych zapisów w projekcie ustawy sprawia jednak, że na razie nie będzie to możliwe. Jak widać ta nowa dla Polski idea, która w Europie od lat jest znaną i stosowaną procedurą, musi jeszcze poczekać.