Zamaskowani kontra grypa

Personel medyczny stanowi grupę podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o zachorowania na grypę. Lekarze, pielęgniarki i pozostały personel, który ma styczność z pacjentami, powinien w sposób szczególny dbać o profilaktykę zakażenia wirusem grypy.

Podstawę profilaktyki grypy wśród personelu medycznego stanowią szczepienia ochronne. Nie oznacza to jednak, że mają one pozostać jedynym środkiem zachowawczym. Niezwykle ważna jest oczywiście higiena rąk po kontakcie z pacjentem, u którego obserwuje się objawy grypy lub objawy grypopodobne, ale również noszenie maseczki chirurgicznej. I tu dobra wiadomość, amerykański zespół naukowców pod kierownictwem doktor Trish Perl z University of Texas Southwestern udowodnił w swoim badaniu, że tanie maski chirurgiczne równie skutecznie chronią przed zakażeniem wirusem grypy i innymi zakaźnymi chorobami układu oddechowego, jak droższe maski ochronne typu N95 z wentylkami i filtrami. 

Naukowcy przeprowadzali badania w wielu placówkach, w siedmiu różnych miastach Stanów Zjednoczonych. Gromadzili dane w trakcie czterech kolejno następujących po sobie sezonów w latach 2011-2015. Naukowcy zgromadzili dane dotyczące prawie 2400 pracowników ochrony zdrowia, którzy ukończyli badanie. W grupie osób badanych noszących maski z wentylami i filtrami liczba potwierdzonych laboratoryjnie zakażeń grypą wynosiła 207, a wśród osób noszących zwykłe maski medyczne 193. Wyniki jednoznacznie wskazują, że liczba zachorowań na grypę wśród personelu medycznego stosującego maski ochronne typu N95 była zbliżona do liczby przypadków zachorowań u pracowników noszących zwykłe maski chirurgiczne. 

Ponadto część personelu podkreślała, że maski N95, zaprojektowane tak, aby ściśle przylegały do nosa i ust i filtrowały co najmniej 95 proc. unoszących się w powietrzu cząstek, są mniej wygodne i dają uczucie dyskomfortu podczas użytkowania. Ich wadą jest też cena, która w Polsce wynosi od kilku do kilkunastu złotych, zaś koszt maseczki chirurgicznej jest co najmniej kilkukrotnie niższy.