Szczepienia przeciw grypie – zwiększmy szanse seniorów

W tym sezonie z powodu grypy i jej powikłań zmarły w Polsce 64 osoby. 66 proc. zgonów dotyczyło seniorów. W tej sytuacji eksperci apelują, by zwiększyć dostępność do szczepień przeciw grypie wśród seniorów, tak aby w najbliższym sezonie zapobiec zachorowaniom, zgonom i powikłaniom oraz ułatwić lekarzom odróżnianie objawów grypy od SARS-CoV-2.

U osób powyżej 65 r.ż. wzrasta prawdopodobieństwo hospitalizacji z powodu powikłań pogrypowych. Dane pokazują, że 92,5% seniorów po 70 r.ż. przewlekle choruje, co dodatkowo osłabia ich odporność. U 35% seniorów hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu grypy dochodzi do pogorszenia funkcjonowania, a w ciągu roku tylko 30% chorych wraca do stanu zdrowia sprzed choroby.


Rzecznik Praw Pacjenta ustanowił rok 2020 Rokiem Seniora i proponuje, by tę grupę szczególnie chronić przed grypą. Podobnego zdania są eksperci z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.


- Nieuniknione zmiany strukturalne społeczeństwa oznaczają konieczność elastycznego dostosowania się do systemu opieki zdrowotnej. Seniorzy ponoszą największe konsekwencje spowodowane zachorowaniem na grypę i jej powikłaniami. Dlatego warto udostępnić im bezpłatne szczepienia przeciw grypie, szczególnie wśród pacjentów po 75 r.ż. – mówi prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.


Według ekspertów, umieszczenie szczepień na liście leków dla seniorów 75+ kat. „S“ przyczyni się do poprawy wyszczepialności, zmniejszenia śmiertelności z powodu powikłań, a także obniży wydatki na hospitalizacje. Eksperci podkreślają, że w dobie SARS-CoV-2, refundowane i dostępne szczepienia przeciw grypie powinny być nowym standardem, gdyż obecna sytuacja demograficzna oraz pandemia powodują przeciążenie systemu ochrony zdrowia. Eksperci wskazują też, by wprowadzić nowy podział obowiązków i uprawnień dla pracowników ochrony zdrowia, zwiększyć uprawnienia dla pielęgniarek i farmaceutów o kwalifikowanie do szczepień oraz ich wykonywanie.


Według zaleceń WHO oraz Rady Unii Europejskiej, poziom wyszczepialności powinien wynosić 75% dla osób powyżej 65 r.ż. W Polsce jest on niski - ok. 14,2%. Większość państw europejskich bezpłatnie szczepi starszych i kobiety w ciąży przeciwko grypie. Ministerstwo Zdrowia aktualnie nie planuje zmian w zakresie szczepionek przeciwko grypie dla seniorów.