Zgonów z powodu grypy jest znacznie więcej

Ze statystyk NIZP-PZH wynika, że w tym sezonie z powodu grypy i powikłań pogrypowych zmarły w Polsce 64 osoby. Europejskie dane z FluMOMO wskazują, że w naszym kraju notuje się nawet 100 razy więcej zgonów.

Ze statystyk NIZP-PZH wynika, że w tym sezonie z powodu grypy i powikłań pogrypowych zmarły w Polsce 64 osoby. Europejskie dane z FluMOMO wskazują, że w naszym kraju notuje się nawet 100 razy więcej zgonów.

Estymacje na podstawie europejskich danych pokazują, że w Polsce z powodu grypy umiera ok. 6,5 tys. osób powyżej 65 r.ż. To niedoszacowanie, zdaniem lekarzy, jest jednym z powodów powszechnego lekceważenia zagrożenia grypą sezonową.


- Liczba zgonów w Polsce jest zdecydowanie niedoszacowana. Oficjalnie opieramy się na danych NIZP-PZH, jednak system monitoringu zgonów z powodu grypy nie jest doskonały i faktycznie umiera dużo więcej osób niż pokazują liczby. Dzieje się tak dlatego, że grypa często nie jest umieszczana w akcie zgonu jako jego przyczyna, ponieważ wiele zgonów związanych z nią następuje w wyniku powikłań, a w akcie zgonu wpisywana jest jednostka chorobowa, z jaką pacjent został przyjęty do szpitala. Dlatego korzystamy również z danych europejskich, które są dokładniejsze – mówi Katarzyna Mąkólska z Biura Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.


Eurostat podaje, że co trzeci Europejczyk w 2050 roku będzie seniorem, dlatego niezwykle ważna jest profilaktyka. Pamiętajmy, że wiek zalicza się do najważniejszych czynników ryzyka powikłań i zgonów z powodu grypy.