Rok Seniora rokiem szczepień

Rośnie zainteresowanie działaniami dotyczącymi zwiększania świadomości zdrowotnej społeczeństwa, w tym m.in. zapobiegania grypie. Angażuje się w nie coraz więcej organizacji i instytucji. Ostatnio Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.

Rośnie zainteresowanie działaniami dotyczącymi zwiększania świadomości zdrowotnej społeczeństwa, w tym m.in. zapobiegania grypie. Angażuje się w nie coraz więcej organizacji i instytucji. Ostatnio Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.

Rok 2020 został przez Rzecznika Praw Pacjenta poświęcony seniorom, którzy mają własne zapotrzebowania związane z opieką i ochroną zdrowia.


Osoby starsze są najbardziej narażone na zachorowania na grypę i jej powikłania, a jednak wyszczepialność w tej grupie jest bardzo niska. Dlatego eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy uważają, że refundowane i odpowiednio udostępnione szczepienia przeciw grypie powinny być nowym standardem.


- Wszelkie inicjatywy, zwiększające świadomość potrzeby realizacji szczepień ochronnych, szczególnie wśród grup ryzyka i osób w wieku senioralnym, będą zawsze wspierane przez Rzecznika Praw Pacjenta. Szczegóły wdrażania takich rozwiązań muszą być przedmiotem analizy i publicznej debaty, w której jestem gotowy uczestniczyć – mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.


W ramach obchodów Roku Seniora, Rzecznik Praw Pacjenta zajmuje się m.in. działaniami edukacyjnymi, podnoszącymi świadomość pacjentów, partnerów społecznych i decydentów. –  Ponadto w ramach Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta powołany został Zespół ds. Seniorów, zajmujący się sprawami osób starszych, z którym na bieżąco wypracowujemy propozycje systemowych usprawnień dla pacjentów – mówi Bartłomiej Chmielowiec.


Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy został także objęty patronatem m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.