Bezpłatne szczepienia dla personelu medycznego

Wyszczepialność wśród pracowników ochrony zdrowia jest niska. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje do ministra zdrowia o bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla personelu medycznego.

- Pielęgniarki i położne z racji wykonywanego zawodu są najbliżej pacjenta i tym samym są szczególnie narażone na zakażenia, którym powinno się przeciwdziałać, aby nie stały się źródłem infekcji dla innych – napisała w liście do ministra zdrowia Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, wnioskując o wprowadzenie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw grypie, które byłyby dostępne dla personelu medycznego i pomocniczego. Jak podkreśla Izba, mimo licznych rekomendacji eksperckich stan wyszczepialności osób zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia jest w dalszym ciągu bardzo niski. - Pielęgniarki i położne mają najbliższy i nieustanny kontakt z pacjentami i ich bliskimi, przez co szczególnie są narażone zarówno na zainfekowane jak i często same mogą stać się źródłem infekcji przenoszonej na pacjentów czy personel z nimi współpracujący. Konieczne jest zatem wdrożenie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które zwiększą wyszczepialność przeciw grypie w populacji personelu medycznego, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo zdrowotne, obniży wskaźnik śmiertelności wśród osób zakażonych grypą oraz przyczyni się do zmniejszenia liczby zakażeń wewnątrzszpitalnych – czytamy w liście.

Środowisko apeluje o dokonanie stosownych zmian legislacyjnych.