Szczepienia przeciw grypie priorytetowe

Komisja Europejska zaapelowała do państw Unii Europejskiej o priorytetowe potraktowanie szczepień przeciw grypie, by zapobiec przeciążeniu systemów opieki zdrowotnej na skutek kumulacji fali zachorowań spowodowanych wirusami: grypy i SARS-CoV-2.

Apel KE popierają m.in. Ogólnopolski Programu Zwalczania Grypy (OPZG) i Główny Inspektorat Sanitarny. Organy państwowe i międzynarodowe wypracowują spójne rekomendacje i rozwiązania mające na celu ochronę przed zagrożeniem epidemiologicznym, m.in. konieczność izolowania ognisk SARS-CoV-2, zwiększenie liczby wykonywanych testów i wsparcie osób z grup największego ryzyka. Niezwykle ważna jest współpraca wszystkich państw członkowskich. - Nadzór, gotowość i koordynacja są niezbędne, by zapobiec powszechnemu występowaniu ognisk choroby. Wzywamy dziś do podjęcia zdecydowanych i wspólnych działań na rzecz ochrony naszych obywateli i będziemy wspierać państwa członkowskie w tym procesie. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, abyśmy byli w pełni przygotowani – mówi Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności KE. Eksperci apelują, by w tym roku, wszyscy zaszczepili się przeciw grypie. - Szczepienia te są uznaną i rekomendowaną przez autorytety naukowe metodą profilaktyki. Z danych naukowych wynika, że osoby, które się zaszczepią, mogą być bardziej odporne na zakażenie SARS-CoV-2. Natomiast zakażenie wirusem grypy może zwiększać ryzyko infekcji koronawirusem - mówi minister Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny. Jak podkreśla, warto się szczepić przed każdym sezonem grypowym, jednak w tym roku jest to wyjątkowo istotne. - Dzięki zwiększeniu poziomu wyszczepialności przeciw grypie, który w Polsce jest wciąż na zbyt niskim poziomie, społeczeństwo będzie łagodniej przechodzić grypę i inne infekcje wirusowe, a dodatkowo zróżnicujemy zachorowanie na grypę i COVID-19” - dodaje. Eksperci z OPZG podkreślają, że szczepienia w czasie pandemii, z zachowaniem rygorów sanitarnych, są bezpieczne. - Samo szczepienie nie stwarza zagrożenia, tylko pacjenci, którzy gromadzą się w przychodniach. Dlatego jeszcze przed sezonem szczepień ochronnych przeciw grypie muszą zostać ustalone i spełnione wszelkie środki ostrożności. Placówki medyczne czekają na takie wytyczne od ministerstwa zdrowia – mówi prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.