Młodzi chcą poprawić stan zaszczepienia w Europie

Koalicja Młodych na rzecz Profilaktyki i Szczepień (The Young Coalition for Prevention and Vaccination) opracowała wytyczne, które mają pomóc zwiększyć akceptację dla szczepień w Europie i poprawić statystyki wyszczepialności. Jednym z ważnych punktów na liście jest wprowadzenie kursów w zakresie profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Koalicja Młodych na rzecz Profilaktyki i Szczepień podczas spotkania na początku roku w Parlamencie Europejskim, wezwała do wzmocnienia wysiłków dotyczących promowania świadomości na temat profilaktyki zdrowotnej. Podkreślano wówczas, że szczepienia są kluczowym elementem zachowania zdrowia, dlatego należy edukować społeczeństwo i wdrożyć działania prowadzące do zwiększenia zaufania do źródeł informacji na temat szczepień w Internecie. 

Koalicja przedstawiła 10 wskazówek, które mogą poprawić stan zaszczepienia społeczeństwa:

1. Wprowadzenie kursów na temat szczepień ochronnych do systemu nauczania, począwszy od szkoły podstawowej, w krajach unijnych.

2. Poprawa edukacji w zakresie profilaktyki i szczepień w systemie nauczania szkół wyższych w dyscyplinach związanych ze zdrowiem.

3. Wzmacnianie współpracy między pracownikami ochrony zdrowia a środowiskiem naukowym w celu promowania dostępnych materiałów edukacyjnych na temat wartości szczepień.

4. Wspieranie pracowników ochrony zdrowia w rozszerzeniu konsultacji w zakresie profilaktyki i szczepień podczas spotkań z pacjentami.

5. Ułatwienie obywatelom dostępu do szczepień poza tradycyjnymi placówkami opieki zdrowotnej, np. szczepienia w aptekach, miejscach pracy.

6. Lepsze wykorzystanie narzędzi, które zapewniają aktualne i spersonalizowane powiadamianie społeczeństwa i pracowników ochrony zdrowia o terminach szczepień.

7. Utworzenie rzetelnej platformy UE, zawierającej wiarygodne informacje na temat bezpieczeństwa szczepień i chorób, którym można zapobiegać dzięki szczepionkom.

8. Wprowadzenie rozwiązań informatycznych, które umożliwią bezpieczny transfer informacji o stanie uodpornienia za pomocą szczepień, dostępny dla dostawców szczepionek i społeczeństwa.

9. Wzmocnienie opartych na faktach działań w mediach społecznościowych na temat szczepień. Wprowadzenie weryfikatorów wiarygodności informacji na temat szczepień i innych problemów związanych ze zdrowiem publicznym.

10. Wzmocnienie głosu Koalicji Młodych na rzecz Profilaktyki i Szczepień na szczeblu krajowym i unijnym, by zapewnić długoterminową i trwałą transformację w kierunku odpornych systemów szczepień w całej Europie.

źródło: www.vaccinestoday.eu