Recepta będzie ważna nawet po upływie terminu.

Recepty na szczepionki, które tracą ważność po 30 dniach, można zrealizować także po upływie tego terminu – informuje resort zdrowia.

Decyzja resortu podyktowana jest obecnym stanem epidemiologicznym, sezonem grypowym oraz aktualnie utrudnionym dostępem do szczepionek. Resort podkreśla w komunikacie, że realizacja recepty w obecnych uwarunkowaniach może ulec znaczącemu wydłużeniu ze względu np. na czasowe ograniczenie dostępności do szczepionki, infekcję pacjenta, która uniemożliwia zaszczepienie, wydłużenie czasu na konsultacje lekarską, przebywanie w kwarantannie. Zatem pacjenci, którzy mają wystawioną receptę, a z różnych powodów nie będą mogli jej zrealizować w terminie, nie będą musieli po jego upływie, znów przychodzić do lekarza po receptę. Powinni zostać zaszczepieni mimo upływu terminu wskazanego na recepcie. 

Minister Zdrowia rekomenduje i apeluje, aby w miarę posiadanych możliwości zaopatrywać się w szczepionki bezpośrednio przed zaszczepieniem. - Resort zdrowia planuje uregulować możliwości realizacji recept na szczepionki przeciw grypie po upływie terminu ich realizacji w przepisach prawa. Minister Zdrowia skierował w tej sprawie projekt zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne zastrzegając, że prace parlamentarne powinny mieć charakter pilny – informuje biuro prasowe resortu.