Chęć jest, ale szczepionek brak

Co piąty Polak deklaruje, że chce się zaszczepić na grypę, 54 % badanych jest przeciwnych szczepieniu, a 25 % wciąż się waha – to wnioski z wrześniowego badania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ARC Rynek i Opinia, przy współpracy z PZU Zdrowie.

Dla porównania, w 2019 r. na grypę zaszczepiło się tylko 5 % Polaków. W tym roku, chce to zrobić 21% z nas. Co piąty badany (19%) przyznaje, że jego stosunek do szczepień zmienił się w trakcie pandemii na bardziej pozytywny, zaś 8% jest zdania, że na bardziej negatywny. Pozytywne zdanie na temat szczepień mają głównie osoby z najstarszych grup wiekowych – powyżej 55 r.ż. Najwyższy odsetek osób negatywnie nastawionych do szczepień jest w grupie wiekowej 45-54 lata. Aż 73 % respondentów nie zmieniło swojego stosunku do szczepień przez pandemię.   

Badanie pokazało również, że 44% respondentów w czasie, gdy pojawił się wirus SARS-CoV-2, bardziej obawia się zachorować na infekcje górnych dróg oddechowych niż przed pandemią, a co trzeci Polak (32%) przyznaje, że przed wybuchem pandemii, w sytuacji, kiedy miał jakąś infekcję, przychodził do pracy. Obecnie odsetek ten spadł do 11%.


Maseczka i szczepionka 

Polacy pytani o to, jak najlepiej chronić dzieci przed zarażeniem jako pierwsze wskazują noszenie maseczki, a tuż po nim szczepienie w momencie dostępności szczepionki oraz witaminy. Co piąty Polak uważa, że w żaden sposób skutecznie nie można zapobiegać zarażeniu dzieci. – Doświadczenia własne wskazują, że trudności organizacyjne wywołane przez pandemię nie zniechęcają rodziców do realizowania szczepień ochronnych u swoich dzieci według obowiązującego kalendarza. Co więcej, spotykamy osoby uchylające się dotychczas od szczepień, które starają się nadrobić braki, prawdopodobnie zmotywowane obecną pandemią. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na ogromne zainteresowanie szczepieniem przeciwko grypie. Jedyną przeszkodą dla wielu osób pozostaje niestety wyłącznie brak wystarczającej dostępności takiej szczepionki w Polsce – mówi dr Ziemowit Strzelczyk z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM.

W badaniu wzięło udział 1207 osób.