Szczepionki są sukcesywnie dostarczane

Według zaleceń WHO ze szczepień przeciwko grypie powinni korzystać przede wszystkim pracownicy ochrony zdrowia seniorzy, dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby z chorobami współistniejącymi. W tym roku wzrosło zainteresowanie szczepieniami wśród personelu medycznego.

Brakuje szczegółowych danych dotyczących poziomu zaszczepienia przeciw grypie wśród personelu ochrony zdrowia. Z sondażu przeprowadzonego w marcu 2017 r. wynika, że 32,2% lekarzy i 19,9% pielęgniarek zadeklarowało, że się zaszczepiło przeciw grypie w sezonie 2016/2017, co stanowiło średnio 22,6% personelu medycznego. W badaniu wzięło udział 1501 lekarzy oraz 226 pielęgniarek. Dane światowe pokazują, że w krajach Unii Europejskiej szczepi się co czwarty lekarz, a w USA robi to ponad połowa personelu. Zdaniem Macieja Miłkowskiego, wiceministra zdrowia, w tym sezonie szczepienie przeciwko grypie cieszyło się po raz pierwszy w historii bardzo dużym zainteresowaniem wśród pracowników ochrony zdrowia. Pod koniec listopada 2020 r. wiceminister podał, że zaszczepiło się 250 tys. osób z personelu medycznego. 

Resort zdrowia zaznacza, że wszystkie podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz apteki i punkty apteczne mogły zgłaszać zapotrzebowanie na bezpłatne dawki szczepionek przeciw grypie dla pracowników. Łącznie przekazano 466 114 dawek szczepionek, w tym 251 tys. zgodnie z zamówieniami, jest przeznaczonych dla personelu medycznego i niemedycznego. Dodatkowo, resort zdecydował, że przekaże kolejne partie bezpłatnych szczepionek. Dla NIL - 18 458 dawek, dla ZOL – 15 686, dla DPS - 47 241, do podmiotów podległych Ministerstwu Zdrowia, co do których resort podjął decyzję o zabezpieczeniu dla nich szczepionek na grypę m.in. Dom Lekarza Seniora - 488 dawek szczepionek. Stażyści farmacji otrzymali 115 opakowań, zaś laboratoria covidowe, służby mundurowe, GOPR – 10 536. Akcja dostarczania szczepionek zakończy się do 18 grudnia 2020 r. 

Szczepienia przeciw grypie z wykorzystaniem bezpłatnej dawki pochodzącej z rezerw strategicznych będzie można wykonać wyłącznie w podmiotach leczniczych, które zawarły umowę z NFZ na jej wykonywanie. Pracownicy podmiotów, które takich umów nie zawarły, będą mogli wykonać szczepienie w innej uprawnionej placówce.