Są zmiany w kalendarzu szczepień

Nowy program Szczepień Ochronnych na 2021 rok. Od tego roku szczepienia przeciw rotawirusom będą na liście obowiązkowych, bezpłatnych szczepień ochronnych. Wprowadzono również kilka zmian w szczepieniach zalecanych.

Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia bezpłatnego szczepienia przeciwko rotawirusom dla dzieci w pierwszych miesiącach życia. Obowiązkowe szczepienia dla dzieci urodzonych w tym roku. Szczepienie będzie przeprowadzane w schemacie dwu lub trzydawkowym, w zależności od rodzaju zakupionej przez MZ szczepionki przeciw rotawirusom do realizacji programu szczepień. Szczepienia przeciw rotawirusom muszą być realizowane w określonym reżimie czasowym. Zaleca się, aby pierwszą dawkę podać między 6 a 8 tygodniem życia dziecka, ale nie później niż przed ukończeniem 12 tygodnia życia. Schemat szczepienia, 2 lub 3 dawki należy zakończyć najlepiej przed ukończeniem 24 tygodnia życia dziecka. Wiek ten można przekroczyć w wyjątkowych sytuacjach do 32 tygodnia życia (w przypadku szczepionki 3 dawkowej), a odstępy pomiędzy poszczególnymi dawkami powinny być nie krótsze niż 4 tygodnie. 

W kalendarzu znalazły się też zmiany dotyczące szczepień zalecanych. Szczepienie przeciwko ospie wietrznej jest zalecane dodatkowo uczniom i studentom szkół i uczelni medycznych lub innych szkół i uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych oraz pracownikom ochrony zdrowia. Z kolei wśród osób, którym szczególnie zaleca się szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu wymieniono dodatkowo: osoby, które szczególnie często podejmują aktywność fizyczną na zewnątrz.

Szczepienie przeciwko WZW typu A zalecono dodatkowo osobom z grup ryzyka, w których obserwuje się zwiększoną liczbę zachorowań, czyli pracownikom medycznym, w szczególności pracownikom oddziałów zakaźnych, gastroenterologicznych, pediatrycznych. Wśród osób, którym szczególnie zaleca się szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce wymieniono dodatkowo uczniów szkół medycznych lub innych uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia. Uaktualniono zapis dotyczący szczepień przeciw pneumokokom u dorosłych powyżej 50 lat. 

Rozporządzenie weszło  w życie 1 stycznia 2021 roku.