Potrzeba strategii promocji szczepień

Każdego roku przeciw grypie szczepi się tylko 6% Polaków, dlatego popularyzacja szczepień ochronnych powinna być priorytetem - uważają eksperci. Kluczową rolę odgrywają pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają stały kontakt z pacjentami i mogą rekomendować im szczepienia podczas wizyt.

Każdego roku przeciw grypie szczepi się tylko 6% Polaków, dlatego popularyzacja szczepień ochronnych powinna być priorytetem - uważają eksperci. Kluczową rolę odgrywają pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają stały kontakt z pacjentami i mogą rekomendować im szczepienia podczas wizyt.

O tym, w jaki sposób promować profilaktykę zdrowotną w zależności od wykonywanego zawodu, kompetencji i specjalizacji danego pracownika można przeczytać w raporcie „Razem przeciw chorobom zakaźnym. Strategia na rzecz podniesienia poziomu wyszczepialności” przygotowanego przez zespół Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Jego autorzy podkreślają, że w dobie rosnącej niechęci do szczepień, rozprzestrzeniania się fałszywych informacji, konieczne jest podniesienie poziomu świadomości i wiedzy na temat profilaktyki chorób zakaźnych oraz ścisła współpraca na linii lekarz-pielęgniarka-farmaceuta. Eksperci przestrzegają, że brak świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń ze strony chorób zakaźnych może prowadzić do poważnych konsekwencji, m.in. wybuchu kolejnych epidemii.  


- Przedstawiciele zawodów medycznych oraz instytucje państwowe powinny konsekwentnie realizować strategie promocji szczepień, aby doprowadzić do zwiększenia odsetka osób zaszczepionych przeciw różnym chorobom zakaźnym. Jest to niezbędne do osiągnięcia bezpieczeństwa epidemiologicznego kraju, który stoi u podstaw rozwoju społecznego i gospodarczego – mówi prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Jak zaznaczają autorzy publikacji, programy szczepień wymagają zaangażowania nie tylko lekarzy i pielęgniarek, ale wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych oraz stałej dostępności szczepionek. Konieczne jest również wprowadzenie zmian systemowych, które usprawnią proces szczepień, m.in. nadanie pielęgniarkom i położnym uprawnień do kwalifikacji do szczepień oraz wykorzystanie potencjału farmaceutów, którzy mogliby szczepić przeciw COVID-19 i grypie. Z informacji przekazanych przez resort zdrowia wynika, że MZ planuje, by farmaceuci szczepili przeciw grypie.