Szczepionka na grypę bezpieczna dla kobiet w ciąży

W ciąży można bezpiecznie podawać szczepionki inaktywowane, zaleca się m.in. szczepienie przeciw grypie. Nie wykazano negatywnego wpływu szczepienia przeciw grypie kobiet w ciąży na stan zdrowia dzieci - podaje PZH - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

W ciąży można bezpiecznie podawać szczepionki inaktywowane, zaleca się m.in. szczepienie przeciw grypie. Nie wykazano negatywnego wpływu szczepienia przeciw grypie kobiet w ciąży na stan zdrowia dzieci - podaje PZH - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Wiele badań potwierdza, że szczepienie nie ma negatywnego wpływu na zdrowie noworodków. Są one także bezpieczne dla matki. W Australii wykorzystano uruchomiony w 2016 roku krajowy system czynnego monitorowania bezpieczeństwa szczepień AusVaxSafety do zbadania reakcji ciężarnych na zaszczepienie przeciwko grypie. W grupie 3188 kobiet w ciąży zaszczepionych przeciw grypie w okresie od 1 kwietnia do 7 lipca 2019 roku, 94,7% nie zgłosiło żadnych odczynów niepożądanych po podaniu preparatu. Niepożądane odczyny zgłosiło 5,3% badanych. Kobiety zgłosiły: reakcję w miejscu wkłucia (2,1%), gorączkę (0,8%) i wysypkę (0,2%). Kontaktu z lekarzem wymagało 0,6% zapytanych. 

Naukowcy zbadali także wpływ szczepień na urodzone dzieci w ciągu kilku lat po ich urodzeniu. Z rezultatów kanadyjskich badań, które opublikowano w 2019 roku w czasopiśmie BMJ wynika, że szczepienie przeciw grypie kobiet w ciąży jest bezpieczne dla matki oraz jej potomstwa. Nie wykazano związku pomiędzy ekspozycją na szczepionkę przeciw grypie pandemicznej A(H1N1) pdm09 podawanej w czasie ciąży a sytuacją zdrowotną dziecka we wczesnym dzieciństwie. Zbadano 31 315 dzieci, których matki w latach 2009-2010 zaszczepiły się w ciąży. Po upływie 5 lat nie stwierdzono występowania podwyższonego ryzyka raka, zakażeń, chorób przewlekłych, przyjęć do szpitala lub zgonów dzieci takich matek. 

PZH - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego podkreśla, że kobiety w ciąży oraz ich nowo urodzone dzieci są obarczone wysokim ryzykiem wystąpienia objawów grypy podczas pandemii i sezonowych epidemii. W takiej sytuacji szczepienie może uratować życie dziecka.