Rzeczywista skuteczność szczepionki przeciw grypie

Najskuteczniejszą znaną metodą zapobiegania grypie jest szczepienie. Zaleca się je wszystkim, którzy ukończyli 6 m.ż., zwłaszcza jeśli należą do grup ryzyka.

Najskuteczniejszą znaną metodą zapobiegania grypie jest szczepienie. Zaleca się je wszystkim, którzy ukończyli 6 m.ż., zwłaszcza jeśli należą do grup ryzyka.

Na podstawie badań skuteczność szczepionek przeciw grypie ocenia się na 40‒70%, jednak na rzeczywistą skuteczność szczepionki mają wpływ: stan zdrowia osoby szczepionej, jej wiek, skład szczepionki na dany sezon oraz czas, jaki upłynął od zaszczepienia do kontaktu z wirusem.   

W kanadyjskim badaniu oceniającym rzeczywistą skuteczność szczepionki przygotowanej na sezon 2019/2020 dokładnie przyjrzano się wynikom szczepienia w poszczególnych grupach wiekowych. Okazuje się, że szczepionka zapewniała największą ochronę w populacji w wieku 1‒19 lat (aż 70%). Duża była także skuteczność wśród osób w wieku 20‒65 lat (55%). Najsłabszą ochronę odnotowano w grupie pacjentów po 65 r.ż. (jedynie 20%). 

W innym badaniu oceniono wpływ szczepienia kobiet w ciąży na zachorowanie na grypę wśród niemowląt. Okazało się, że zapewnia ono ochronę niemowlętom na poziomie 65%. 

Należy pamiętać, że coroczne szczepienie przeciw grypie nie tylko chroni przed infekcją, ale również pobudza układ odpornościowy do skuteczniejszego działania w przypadku zetknięcia się z wirusem. Szczepienie przeciw grypie chroni także przed powikłaniami, hospitalizacją i przedwczesnym zgonem. To istotne, zwłaszcza w populacji seniorów, ponieważ osoby po 65 r.ż. stanowią 63% wszystkich pacjentów leczonych z powodu grypy, a ponadto w tej grupie wiekowej odnotowuje się aż 85% zgonów spowodowanych ciężkim przebiegiem grypy lub jej powikłaniami. 

Niestety ze względu na ograniczoną skuteczność szczepienia osób w starszym wieku niemożliwe jest wyeliminowanie zachorowań na grypę w tej populacji, dopóki nie zostanie ograniczona transmisja wirusa. Dlatego tak ważne jest namawianie do szczepień wszystkich pacjentów.