Potrzebna strategia promocji szczepień

Rosnąca niechęć do szczepień nie tylko przeciw COVID-19, ale także przeciwko innym chorobom zakaźnym takim jak np. grypa, to problem wielu krajów.

Rosnąca niechęć do szczepień nie tylko przeciw COVID-19, ale także przeciwko innym chorobom zakaźnym takim jak np. grypa, to problem wielu krajów.

Eksperci z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zwracają uwagę na pilną potrzebę podniesienia poziomu świadomości i wiedzy na temat profilaktyki chorób zakaźnych i przygotowali rekomendacje dotyczące zmian systemowych, które mogą wpłynąć na lepszą wyszczepialność społeczeństw.  

Silny ruch antyszczepionkowy, dezinformujące doniesienia na temat immunizacji negatywnie wpływają na stan wiedzy w społeczeństwie powodując, że znacznie spadło zainteresowanie szczepieniami. Co roku, przeciw grypie szczepi się zaledwie 6% Polaków, dlatego zdaniem ekspertów popularyzacja szczepień ochronnych powinna być priorytetem, a kluczową rolę w tym zakresie powinni odgrywać przede wszystkim pracownicy ochrony zdrowia, szczególnie lekarze, pielęgniarki i farmaceuci.  

- Przedstawiciele zawodów medycznych oraz instytucje państwowe powinny konsekwentnie realizować strategie promocji szczepień, aby doprowadzić do zwiększenia odsetka osób zaszczepionych przeciw różnym chorobom zakaźnym. Jest to niezbędne do osiągnięcia bezpieczeństwa epidemiologicznego kraju - mówi prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Lekarze i naukowcy z OPZG opracowali raport „Razem przeciw chorobom zakaźnym. Strategia na rzecz podniesienia poziomu wyszczepialności”, dotyczący m.in. promowania profilaktyki zdrowotnej przez pracowników ochrony zdrowia. Publikacja zawiera także rekomendacje, które według autorów, mogą poprawić statystyki dotyczące szczepień. Specjaliści podkreślają, że oprócz zaangażowania wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych istotna jest m.in. stała dostępność szczepionek u różnych świadczeniodawców czy wprowadzenie możliwości wykonywania szczepień przeciw grypie w aptekach. W raporcie czytamy, że „silna rekomendacja wykonania szczepienia to podstawowe działania, które już dziś może wykonać każdy przedstawiciel zawodu medycznego, a system ochrony zdrowia powinien motywować pracowników tego sektora i świadczeniodawców do promocji szczepień w ramach codziennej pracy z pacjentami”. Eksperci wskazują m.in. na konieczność szkoleń personelu medycznego w zakresie metod promocji zdrowia. Ich zdaniem, ważne jest uwzględnienie wakcynologii w programie studiów medycznych, nie tylko na wydziałach lekarskich.  

Na zwiększenie poziomu wyszczepialności zdaniem naukowców i lekarzy wpłynie także: umożliwienie szczepienia dzieci w szkołach, wydłużenie sezonu szczepień (od września do lutego), włączenie kolejnych grup pacjentów do szczepień refundowanych, uwzględnienie szczepień przeciw grypie w pakiecie świadczeń gwarantowanych, ustalenie grupy docelowej szczepień szczepionkami z zakupów centralnych, by w ramach tych grup można było przenosić niewykorzystane dawki np. dla domów pomocy społecznej, domów dziecka. Zdaniem ekspertów, dużym usprawnieniem procesu immunizacji byłoby uzyskanie uprawnień przez pielęgniarki i położne do kwalifikowania do szczepień. Ważne są także rzetelne kampanie informacyjne prowadzone przez samorządy.