Przeszedłeś zawał serca – zaszczep się!

Na kongresie ESC 2021 zaprezentowano badanie, które udowadnia, że szczepienie przeciwko grypie pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału mięśnia sercowego lub choroby wieńcowej wysokiego ryzyka zmniejsza ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, z powodu zawału mięśnia sercowego lub zakrzepicy w stencie w ciągu 12 miesięcy.

Na kongresie ESC 2021 zaprezentowano badanie, które udowadnia, że szczepienie przeciwko grypie pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału mięśnia sercowego lub choroby wieńcowej wysokiego ryzyka zmniejsza ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, z powodu zawału mięśnia sercowego lub zakrzepicy w stencie w ciągu 12 miesięcy.

Badanie było jak dotąd największym randomizowanym badaniem oceniającym, czy szczepienie przeciwko grypie poprawia wyniki leczenia po zawale mięśnia sercowego lub przezskórnej interwencji wieńcowej u pacjentów wysokiego ryzyka z chorobą wieńcową. Badanie przeprowadzono w 30 szpitalach w ośmiu krajach (Szwecji, Danii, Norwegii, Łotwie, Wielkiej Brytanii, Czechach, Bangladeszu i Australii) w ciągu czterech sezonów grypowych od października 2016 r. do lutego 2020 r. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni w stosunku 1:1 do otrzymania szczepionki przeciw grypie lub placebo w ciągu 72 godzin od inwazyjnego zabiegu wieńcowego lub hospitalizacji.

Zgon, zawał mięśnia sercowego lub zakrzepica w stencie po 12 miesiącach wystąpiły u 67 pacjentów (5,3%) w grupie zaszczepionej i 91 (7,2%) w grupie placebo ([CI] 0,52–0,99; p=0,040). Zgon z jakiejkolwiek przyczyny wystąpił u 37 pacjentów (2,9%) w grupie zaszczepionej i 61 (4,9%) w grupie placebo (CI 0,39–0,89, p = 0 ,01). Wskaźniki zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych wynosiły odpowiednio 2,7% i 4,5% (CI 0,39–0,90, p=0,014). Natomiast nie obserwowano różnicy między grupami w częstości występowania zawału mięśnia sercowego, który wystąpił u 25 (2,0%) i 29 (2,4%) pacjentów odpowiednio w grupie zaszczepionej i placebo (CI 0,50–1,46; p=0,57 ). Główny badacz, profesor Ole Fröbert z Örebro University powiedział, że u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego lub chorobą wieńcową wysokiego ryzyka wczesne szczepienie przeciw grypie skutkowało niższym ryzykiem zgonu. Ponadto niepożądane odczyny poszczepienne były obserwowane rzadko i obejmowały głównie ból w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie, obrzęk i stwardnienie.

Odkrycia sugerują, że szczepienie przeciw grypie należy rozważyć jako część leczenia szpitalnego po zawale mięśnia sercowego. Jest to metoda skuteczna i bezpieczna, a dodatkowo niezbyt kosztowna, bo cena jednej szczepionki to zaledwie kilkadziesiąt złotych. Stanowi to niewielką kwotę w stosunku do kosztu procedur zastosowanych przy leczeniu zawału serca. Dlatego też warto rozważyć wprowadzenia tego szczepienia do powszechnej praktyki klinicznej.

Źródło: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Flu-jab-after-heart-attack-should-become-standard-care