Aktywność fizyczna pomaga w walce z grypą

Aktywność fizyczna może przynosić korzyści zdrowotne nawet wtedy, gdy nie dojdzie do utraty masy ciała.

Aktywność fizyczna może przynosić korzyści zdrowotne nawet wtedy, gdy nie dojdzie do utraty masy ciała.

Jedną z tych korzyści jest stymulacja układu odpornościowego. Nie ustalono jednak, czy regularne ćwiczenia poprawiają obronę immunologiczną przeciwko wirusowi grypy A (IAV) w przypadku otyłości. Byłoby to szczególnie ważne, ponieważ u osób otyłych stwierdza się większe ryzyko zakażenia wirusem grypy i upośledzoną odpowiedź immunologiczną.

W badaniu przeprowadzonym w 2015 roku przez Kristi J. Warren analizowano dwie grupy - myszy z otyłością indukowaną dietą i myszy o prawidłowej masie ciała. Obie grupy ćwiczyły przez osiem tygodni, po których zakażono je wirusem grypy. Wysiłek fizyczny zmniejszał nasilenie choroby zarówno u myszy otyłych, jak i tych o prawidłowej masie ciała, ale mechanizmy były inne.

Wysiłek fizyczny odwrócił związane z otyłością opóźnienie w nacieku komórek pobranych z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL), przywrócił produkcję cytokin i chemokin BAL oraz zwiększył częstotliwość ruchu rzęsek i ekspresję genów związanych z IFNα.

U myszy nieotyłych ćwiczenia fizyczne zmniejszyły obciążenie płuc wirusem, zwiększyły ekspresję genów związanych z IFN typu I we wczesnej fazie infekcji, ale zmniejszyły stężenia cytokin zapalnych i chemokin BAL.

Zarówno u myszy otyłych, jak i nieotyłych, wysiłek fizyczny zwiększał w surowicy stężenie przeciwciał IgG2c specyficznych dla wirusa grypy, zwiększał odsetek limfocytów T CD8+ w BAL. Podsumowując, wyniki sugerują, że ćwiczenia przywracają odpowiedź immunologiczną u otyłych myszy, zbliżając ją do takiej jak u myszy o prawidłowej masie ciała. Aktywacja immunologiczna ulega przyspieszeniu, dzięki czemu organizm może szybciej opanować zakażenie. Z kolei u myszy nieotyłych aktywność ruchowa powoduje wczesne zmniejszenie miana wirusa w płucach i ograniczenie odpowiedzi zapalnej, co może wiązać się również z mniejszym nasileniem objawów choroby. A zatem powiedzenie „ruch to zdrowie” sprawdza się także w kontekście walki z wirusem grypy.


Źródło

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0129713