Leczenie przeciwwirusowe grypy skraca czas hospitalizacji u dzieci

Nowe badanie CDC pokazuje, że wczesne leczenie przeciwwirusowe przeciw grypie jest związane z krótszymi hospitalizacjami dzieci z grypą potwierdzoną laboratoryjnie i schorzeniami wysokiego ryzyka oraz u dzieci z grypą potwierdzoną laboratoryjnie na oddziale intensywnej terapii (OIT).

Nowe badanie CDC pokazuje, że wczesne leczenie przeciwwirusowe przeciw grypie jest związane z krótszymi hospitalizacjami dzieci z grypą potwierdzoną laboratoryjnie i schorzeniami wysokiego ryzyka oraz u dzieci z grypą potwierdzoną laboratoryjnie na oddziale intensywnej terapii (OIT).

Czas pobytu w szpitalu dzieci z leczeniem włączonym w ciągu 2 dni od zachorowania był krótszy w porównaniu z dziećmi, które nie otrzymały leczenia. Ponadto leczenie przeciwwirusowe zwiększało prawdopodobieństwo wypisu ze szpitala o 37% dziennie dla hospitalizowanych dzieci z chorobami współistniejącymi oraz 46% dziennie dla dzieci przybywających na OIT. W przypadku dzieci z chorobami współistniejącymi mediana długości pobytu w szpitalu wyniosła 2 dni w przypadku osób, które otrzymały wczesne leczenie przeciwwirusowe (w ciągu 2 dni od zachorowania) w porównaniu z 3 dniami w przypadku dzieci nieleczonych lekami przeciwwirusowymi. W badaniu wzięło udział 608 dzieci hospitalizowanych, 309 dzieci z co najmniej jednym dodatkowym schorzeniem oraz 299 dzieci przyjętych na OIT. Dzieci leczono prawie wyłącznie oseltamiwirem. Grypa jest przyczyną tysięcy hospitalizacji i zgonów każdego sezonu na świecie, a dzieci stanowią znaczną część hospitalizowanych z powodu grypy. Leki przeciwwirusowe są ważnym uzupełnieniem szczepienia w zwalczaniu grypy. Leczenie przeciwwirusowe jest już zalecane u hospitalizowanych pacjentów z podejrzeniem i potwierdzoną grypą. Jednak dowody na takie leczenie u dzieci były wcześniej ograniczone. Niniejsze badanie miało na celu wzmocnienie materiału dowodowego stojącego za zaleceniem wczesnego leczenia przeciwwirusowego u dzieci hospitalizowanych z powodu grypy. Rodziny dzieci o podwyższonym ryzyku poważnych powikłań grypowych powinny szukać opieki na wczesnym etapie choroby, a pracownicy ochrony zdrowia powinni zdecydować o konieczności podawania leków przeciwwirusowych w przypadku uzasadnionego podejrzenia zachorowania na grypę.


https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2021/08/31/peds.2021-050417