Szczepionka przeciw grypie ważna u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL) jest najczęściej występującą białaczką w Europie i USA.

Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL) jest najczęściej występującą białaczką w Europie i USA.

W Polsce zapada na nią ponad 2000 osób rocznie, co stanowi około 25% wszystkich nowotworowych rozrostów układu chłonnego. Choroba dotyka przede wszystkim osoby starsze (jedynie 10% rozpoznań stawianych jest u osób poniżej 55 lat, 70% pacjentów w chwili diagnozy ma powyżej 60 lat). W prospektywnym badaniu pilotażowym oceniano humoralną odpowiedź immunologiczną pacjentów na wysokodawkową szczepionkę przeciw grypie (HD IIV3) w latach 2013-2014 i 2014-2015 (Fluzone High-Dose; Sanofi Pasteur), która była podawana w ramach rutynowej opieki klinicznej 30 pacjentom (17 z wcześniej nieleczoną CLL i 13 z limfocytozą monoklonalną z komórek B (MBL)). Mediana wieku pacjentów wynosiła 69,5 roku. W 28 dniu po szczepieniu wskaźniki seroprotekcji dla całej kohorty wynosiły 19/30 (63,3%) dla A/H1N1, 21/23 (91,3%) dla A/H3N2 i 13/30 (43,3%) dla grypy B. Pacjenci z MBL osiągnęli istotnie wyższe średnie geometryczne miana HAI (GMT) w 28 dniu w porównaniu z pacjentami z CLL (54,1 vs 12,1]; p = 0,01). Pacjenci z MBL osiągnęli wyższe wskaźniki seroprotekcji przeciw wirusowi typu B niż osoby z CLL (76,9% w porównaniu z 17,6%; p = 0,002). Wskaźniki serokonwersji dla całej kohorty wynosiły 3/30 (10%) dla A/H1N1; 5/23 (21,7%) dla A/H3N2; i 3/30 (10%) dla grypy B. Według naukowców żadna osoba z CLL nie wykazywała serokonwersji dla grypy B.

Immunogenność wysokodawkowej szczepionki przeciw grypie (HD IIV3) u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL) i limfocytozą monoklonalną z komórek B (MBL) była niższa niż zgłaszana u zdrowych osób dorosłych zgodnie z raportem w Vaccine . Badanie wzmacnia potrzebę rygorystycznego przestrzegania strategii szczepień u pacjentów z nowotworami hematologicznymi, w tym z CLL, biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko poważnych powikłań wśród osób doświadczających zakażenia grypą. Nawet nieoptymalne odpowiedzi na szczepienie przeciwko grypie mogą zapewnić częściową ochronę, zmniejszyć odsetek hospitalizacji i/lub zapobiec poważnym powikłaniom chorobowym. Biorąc pod uwagę niedawny poważny problem z nowymi i agresywnymi wirusami, takimi jak COVID-19, bezwzględnie należy kontynuować prospektywne badania, aby potwierdzić te odkrycia i ocenić skuteczność szczepionki w zapobieganiu grypie lub innym nowym wirusom w tych populacjach.