Szczepienie na grypę pomaga w walce z COVID-19?

W sierpniu 2021 w czasopiśmie Plos One ukazała się duża analiza wpływu szczepienia przeciw grypie na powikłania związane z zakażeniem SARS-Cov2.

W sierpniu 2021 w czasopiśmie Plos One ukazała się duża analiza wpływu szczepienia przeciw grypie na powikłania związane z zakażeniem SARS-Cov2.

Na podstawie retrospektywnej analizy utworzono dwie kohorty. Pierwsza liczyła 37 377 pacjentów, którzy zostali zaszczepieni przeciwko grypie w okresie od sześciu miesięcy do dwóch tygodni przed pozytywną diagnozą SARS-CoV-2. Do drugiej kohorty zaliczono 2 814 377 pacjentów, którzy nie otrzymali szczepionki przeciw grypie. Porównano między kohortami niekorzystne następstwa zdrowotne, które wystąpiły w ciągu 30, 60, 90 i 120 dni od pozytywnej diagnozy SARS-CoV-2. Wyniki oceniano z uwzględnieniem czynników ryzyka, obejmujących wiek, rasę, pochodzenie etniczne, płeć, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, hiperlipidemię, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), otyłość, choroby serca i nawyki związane ze stylem życia, takie jak palenie papierosów. U pacjentów z SARS-CoV-2-dodatnim wynikiem testu, którzy otrzymali szczepionkę przeciw grypie, rzadziej występowała sepsa (p<0,01, współczynnik ryzyka: 1,361-1,450, 95% CI:1,123-1,699, NNT:286) i udar mózgu (p<0,02, RR : 1,451-1,580, 95% CI: 1,075-2,034, NNT:625) we wszystkich punktach czasowych. W tej grupie chorych odnotowywano również rzadsze przyjęcia na OIT (p<0,03, RR: 1,174-1,200, 95% CI:1,003-1,385, NNT:435).


W grupie zaszczepionych przeciw grypie obserwowano mniej incydentów zakrzepicy żył głębokich w czasie od 60 do 120 dni po pozytywnej diagnozie SARS-CoV-2 (p<0,02, RR:1,41-1,530, 95% CI: 1,082-2,076, NNT:1000). Grupa pacjentów po wcześniejszym szczepieniu rzadziej zgłaszała się do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) w ciągu 90-120 dni po diagnozie COVID-19 (p<0,01, RR:1,204-1,580, 95% CI: 1,050-1,476, NNT:176). Analiza przedstawia potencjalny efekt ochronny szczepienia przeciwko grypie u pacjentów z dodatnim testem SARS-CoV-2 polegający na redukcji ryzyka wystąpienia niekorzystnych następstw zachorowania w ciągu 30, 60, 90 i 120 dni od pozytywnej diagnozy. Wcześniejsze szczepienie przeciw grypie zmniejszało ryzyko sepsy, udaru, zakrzepicy żył głębokich (DVT), przyjęć na oddział ratunkowy i oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM). Dlatego uzasadnione są dalsze badania nad wpływem szczepienia przeciw grypie na przebieg choroby COVID-19.