Szczepionka wysokodawkowa przeciw grypie skuteczniejsza u osób starszych

Skuteczność szczepionki przeciw grypie może różnić się w zależności od sezonu, częściowo ze względu na dominujące szczepy krążące i dopasowanie antygenowe.

Skuteczność szczepionki przeciw grypie może różnić się w zależności od sezonu, częściowo ze względu na dominujące szczepy krążące i dopasowanie antygenowe.

W Vaccine ukazało się badanie w którym dokonano przeglądu skuteczności szczepionki wysokodawkowej inaktywowanej trójwalentnej szczepionki przeciw grypie (HD-IIV3) w porównaniu ze standardową dawką szczepionek przeciw grypie (SD-IIV) u osób dorosłych w wieku ≥ 65 lat.


Poddano metaanalizie 15 publikacji, które dostarczyły danych dotyczących 10 kolejnych sezonów grypowych i ponad 22 milionów osób otrzymujących HD-IIV3 w warunkach randomizowanych i obserwacyjnych. We wszystkich sezonach epidemicznych HD-IIV3 wykazywał lepszą ochronę przed chorobami grypopodobnymi (ILI - Influenza-like illness) w porównaniu z SD-IIV (rVE *= 15,9%, 95% CI: 4,1–26,3%). HD-IIV3 skuteczniej zapobiegała również przyjęciom do szpitala z wszystkich przyczyn (rVE = 8,4%, 95% CI: 5,7–11,0%), z powodu grypy (rVE = 11,7%, 95% CI: 7,0–16,1%), zapalenia płuc (rVE = 27,3%, 95% CI: 15,3–37,6%), jednoczesnego występowania zapalenie płuc i grypy (rVE = 13,4%, 95% CI: 7,3–19,2%) oraz z powodu incydentów sercowo-oddechowych (rVE = 17,9%, 95% CI: 15,0-20,8%). Zaobserwowano również zmniejszenie śmiertelności z powodu zapalenia płuc/grypy (rVE = 39,9%, 95% CI: 18,6–55,6%) oraz z przyczyn sercowo-oddechowych (rVE = 27,7%, 95% CI: 13,2–32,0%). Podobne wskaźniki rVE zaobserwowano zarówno w sezonach z lepszym jak i gorszym dopasowaniem szczepionki do krążących szczepów wirusa grypy. Dane dotyczące 10 kolejnych sezonów grypowych i ponad 34 milionów osób w wieku ≥ 65 lat sugerują, że HD-IIV3 jest konsekwentnie bardziej skuteczna niż SD-IIV w zmniejszaniu liczby przypadków grypy, jak również powikłań klinicznych związanych z grypą, niezależnie od krążącego szczepu i dopasowania antygenowego. Należy oczekiwać, że za jakiś czas także w Polsce pojawi się możliwość szczepienia preparatem wysokodawkowym, aby walka z grypą była coraz bardziej skuteczna.


*rVE – relatywna skuteczność szczepionki