Czy szczepienie przeciwko grypie zmniejsza ryzyko zgonu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym?

Nadciśnienie tętnicze jest powszechną chorobą. Szacuje się że co trzeci dorosły Polak < 80 rż. choruje na nadciśnienie.

Nadciśnienie tętnicze jest powszechną chorobą. Szacuje się że co trzeci dorosły Polak < 80 rż. choruje na nadciśnienie.

Często występującą chorobą zakaźną jest grypa. W przeprowadzanym w Danii badaniu ustalano czy szczepienie przeciwko grypie obniża ryzyko zgonu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Korzystając z ogólnokrajowych rejestrów zidentyfikowano wszystkich pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w Danii podczas 9 kolejnych sezonów grypowych w latach 2007–2016, którzy byli leczeni co najmniej 2 różnymi klasami leków przeciwnadciśnieniowych (beta-blokery, diuretyki, antagoniści wapnia lub inhibitory układu renina-angiotensyna). Pacjenci z chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, chorobą nowotworową czy w wieku <18 lub >100 lat zostali wykluczeni z badania. Łącznie obserwowanych było 608 452 pacjentów. Wyszczepialność w badanych sezonach wahała się od 26% do 36%. Podczas obserwacji 21 571 pacjentów zmarło (3,5%), z tego 12270 pacjentów zmarło z przyczyn sercowo-naczyniowych (2,0%), a 3846 pacjentów zmarło z powodu AMI/udaru (0,6%). Po skorygowaniu danych o porę roku, wiek, płeć, choroby współistniejące, przyjmowane leki, dochody, wykształcenie, szczepienie wiązało się z istotnym zmniejszeniem ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i zgonu z AMI/udaru. Warto jednak podkreślić, że szczepieniu przeciw grypie dużo częściej poddawali się pacjenci starsi, stosujący więcej leków oraz z niższym wykształceniem. A więc ci, którzy wyjściowo mieli większe ryzyko powikłań pogrypowych. Z badania wynika, że w grupie chorych na nadciśnienie tętnicze szczepienie przeciwko grypie poprawia rokowanie pacjentów i zmniejsza ryzyko zgonu. Co ważne dotyczy to pacjentów nawet bez dodatkowych obciążeń chorobowych, dlatego do corocznego szczepienia należy zachęcać wszystkich.