Dbajmy o rodzicw 16 9
lekarz szczepienia grypa

Dbajmy o rodziców akceptujących szczepienia

Warto docenić rodziców za ich postawę, rozwiewać wątpliwości i odnosić się do obaw.

Dzisiaj uwaga środowiska medycznego zwrócona jest głównie w stronę rodziców odmawiających wykonywania szczepień u swoich dzieci. Nie należy jednak zapominać o rodzicach, którzy darzą zaufaniem lekarzy i nie wierzą w fałszywe informacje na temat szczepień rozpowszechniane przez niektóre środowiska. Przecież zdecydowana większość polskich rodziców wykonuje szczepienia u swoich dzieci mimo kontrowersji, które narosły wokół tego zagadnienia.

Takich rodziców warto docenić za ich postawę oraz utwierdzić w przekonaniu, że dobrze postępują. Dzięki temu można oczekiwać, że będą oni kontynuowali wykonywanie szczepień u swoich dzieci oraz zachęcali do tego innych.

Niewątpliwie ta grupa rodziców będzie, chętniej niż pozostałe grupy, wykonywać u swoich dzieci szczepienia zalecane, o których powinni być poinformowani przez lekarza.

Co ciekawe, wykazano, że o ile rodzice przewlekle chorzy wymagają bardziej szczegółowej informacji na temat szczepienia zalecanego, to zdrowym rodzicom wystarczą same najważniejsze fakty do podjęcia decyzji o zaszczepieniu dziecka.

Nie należy zapominać, że rodzice akceptujący szczepienia mają prawo mieć wątpliwości i mogą chcieć zadawać lekarzowi pytania. Chcąc utrzymać zaufanie rodziców należy odnieść się do obaw rodziców w trakcie wizyty lub odesłać ich do wiarygodnych źródeł wiedzy na ten temat.