Senior grypa 16 9
senior szczepienia grypa

Stary człowiek i powikłania pogrypowe

Grypa jest szczególnie niebezpieczna dla seniorów.

Grypa, jak każda inna choroba, najmocniej uderza w najsłabszych: niemowlęta, małe dzieci, u których system immunologiczny nie funkcjonuje jeszcze w pełni sprawnie, oraz w seniorów. Ci ostatni są w grupie podwyższonego ryzyka ze względu na wiek, który sam w sobie jest czynnikiem obciążającym, oraz ze względu na towarzyszące starzeniu się choroby przewlekłe, które osłabiają odporność. 

Oto fakty: Aż 92,5 proc. 70-latków leczy się na minimum jedną chorobę przewlekłą. W grupie osób powyżej 65. r.ż. prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich powikłań pogrypowych, które będą wymagały hospitalizacji, wzrasta aż trzykrotnie. Dla takich osób grypa stanowi śmiertelne zagrożenie. Nawet jeśli pacjent przeżyje, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie wróci do pełnej sprawności. Grypa u takiego pacjenta przyczyni się do utraty sprawności, obniży poziom jego samodzielności. Wśród osób, które ukończyły 70 lat, tylko 30 proc. wraca do pełnej sprawności w ciągu roku po chorobie.

Dlatego niezwykle ważne jest, by chronić tę grupę społeczną przed zachorowaniem na grypę i stosować u niej szczepienia ochronne. 

Rząd zrobił krok w stronę pomocy seniorom i wprowadził 50-proc. refundację szczepień przeciwko grypie dla pacjentów 65+. Samorządy w wielu polskich miastach wprowadziły darmowe szczepienia, jednak nadal niewielki odsetek uprawnionych do ulgi pacjentów z nich korzysta. Rolą lekarzy jest uświadamianie seniorów oraz ich bliskich, jak ważne jest zapobieganie zachorowaniom na grypę w tej grupie wiekowej.