6. news grypa za cudza grype placimy wszyscy
koszty szczepienia grypa

Za cudzą grypę płacimy wszyscy

Grypa obciąża nie tylko organizm chorującego ale i polska gospodarkę. Koszty jakie ponosi z tego tytułu państwo idą w miliardy złotych.

Koszty, jakie ponosi państwo z powodu zachorowań na grypę, to miliardy złotych. 

Próby określania, jak bardzo grypa obciąża budżet państwa, podjęła się firma EY w raporcie „Grypa i jej koszty w Polsce”, uwzględniając m.in. koszty wizyt lekarskich oraz leków. 

„Duża część kosztów jest generowana w podstawowej opiece zdrowotnej, gdzie pacjenci zgłaszają się z objawami choroby. Pojedyncze wizyty nie są wyceniane w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Ponadto nie ma statystyk wyceniających zakupy leków w handlu detalicznym, których dokonano w związku z zachorowaniami na konkretną chorobę. Trzecią przyczyną trudności w oszacowaniu bezpośrednich kosztów grypy jest niewystarczająca ilość informacji publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia odnośnie do kosztów leczenia chorób według szczegółowych kategorii” – podsumowują autorzy raportu. Do tego dochodzą również koszty pośrednie, związane np. z nieobecnością w pracy. 

Eksperci policzyli, że przy niskiej zachorowalności państwo traci na grypie około 1,5 mld zł rocznie, a przy wyższej zachorowalności to około 4 mld zł.  

Za podstawę wyliczeń posłużyły dane epidemiologiczne z lat 2011-2015.