Apteka
prawo szczepienia

Czy w Polsce możliwe jest szczepienie w aptekach?

Na to pytanie spróbował odpowiedzieć Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, którego jednym z podstawowych zadań jest walka o zwiększenie dostępności szczepień w Polsce. Przygotowano analizę prawną, która daje odpowiedź na to pytanie.

Przedmiotem analizy przeprowadzonej przez kancelarię prawniczą były przepisy prawne, które określają czy możliwe jest szczepienie pacjentów w aptekach. Obecnie przepisy prawa nie pozwalają na takie działania, jednak rozwiązanie to byłoby możliwe, gdyby zrealizowano wszystkie założenia Polityki Lekowej na lata 2018-2022. Zakłada ona wprowadzenie opieki farmaceutycznej i zezwala, aby szczepienia wykonywali farmaceuci. Artykuł 10 ustawy o działalności leczniczej mówi, iż świadczenia z zakresu POZ mogą być świadczone w miejscu pobytu pacjenta, w związku z tym szczepienia w aptekach można uznać za dopuszczalne. 

Prawo polskie nie daje jednak obecnie możliwości wykonywania szczepień przez farmaceutów, szczepić mogą wyłącznie lekarze lub pielęgniarki. Aby umożliwić przeprowadzanie szczepień przez farmaceutów, należałoby rozszerzyć pojęcie opieki farmaceutycznej w ustawie o izbach aptekarskich. Wtedy byłoby możliwe szczepienie w aptece przez uprawnioną osobę.

Pojawiają się jednak i inne wątpliwości – w jaki sposób NFZ wyceni to świadczenie, co z odpadami medycznymi, czyli miejscem i kosztem utylizacji i czy potrzebne będzie osobne pomieszczenie.