Nowy jork
prawo antyszczepionkowcy szczepienia

Już nie zwalaniają z obowiązku szczepień z przyczyn religijnych

Do 13.06.2019 roku nowojorczycy mogli odmówić szczepień ze względów religijnych. Jednak rosnąca ilość niezaszczepionych dzieci zmusiła władze do zmiany prawa.

Legislatura stanu Nowy Jork przegłosowała uchwałę, która znosi wyjątek pozwalający na nieszczepienie dzieci, których rodziny należą do organizacji wyznaniowych. Do tej pory prawo pozwalało na odmowę z powodu wyznania, aktualnie nie jest to już możliwe. Ustawa weszła w życie ze skutkiem natychmiastowym, jednak rodzice niezaszczepionych dzieci mają 30 dni na to, aby ich dzieci dostały choćby pierwszą dawkę obowiązkowych szczepionek. 

W trakcie głosowania przed budynkiem stanowego parlamentu zebrały się setki rodziców nieszczepionych dzieci, aby zaprotestować przeciwko rozwiązaniu, które, ich zdaniem, jest zamachem na wolność religijną. 

Prawo umożliwiające nieszczepienie dzieci z powodów religijnych nadal obowiązuje w 46 stanach, jednak lokalne władze większości z nich zastanawiają się nad jego zniesieniem.