7 news krztusiec przychodzi pacjent
pediatria krztusiec szczepienie

Przychodzi pacjent ze szczepionką..

Coraz częściej zdarza się, że pacjent trafia do gabinetu lekarskiego z własną szczepionką. To rozwiązanie nie zawsze jest bezpieczne.

Pierwszym krokiem, który należy uczynić w takiej sytuacji, jest upewnienie się, że szczepionka była odpowiednio przechowywana. Pacjenta, który dostarczył preparat należy zapytać kiedy i gdzie go kupił oraz co później się z nim działo. Czy przywiózł szczepionkę bezpośrednio do gabinetu, czy przewoził ją w opakowaniu termicznym, czy przechowywał ją przez jakiś czas w domu, a jeśli tak, to w jakich warunkach. 

Niestety zdarza się, iż pacjent nie zna zasad przechowywania preparatów biologicznych i nie ma świadomości, jakie są zalecenia producenta. Jeśli nie ma pewności co do prawidłowości przestrzegania tych procedur lub jeśli personel ma pewność, że doszło do naruszenia zasad zimnego łańcucha szczepionka nie może być podana. Szczepionkę należy wtedy zniszczyć lub zwrócić do apteki. Pacjent ma takie prawo, jeśli farmaceuta nie dopełnił obowiązku poinformowania go o prawidłowym sposobie przechowywania preparatu. W takiej sytuacji może żądać zwrotu poniesionych kosztów. 

Na koniec warto przypomnieć pacjentowi, że jak podaje Ministerstwo Zdrowia: „Szczepionki mogą być transportowane bez specjalistycznych opakowań, wyłącznie jeśli temperatura powietrza nie przekracza 25 stopni C przez czas do 60 minut. Jeśli transport jest dłuższy lub temperatura powietrza wynosi powyżej 25 stopni C, konieczne jest zastosowanie opakowania termoizolacyjnego (np. termotorba, pudełko ze styropianu z wkładem chłodzącym, termos).”