O Aplikacji

Aplikacja prezentuje publikacje: Stany nagłe pod red. Tomasza Hryniewieckiego, Medycyna po Dyplomie, Medical Tribune, Ginekologia po Dyplomie, Pediatria po Dyplomie, Kardiologia po Dyplomie, Diabetologia po Dyplomie, Dermatologia po Dyplomie, Psychiatria po Dyplomie, Neurologia po Dyplomie, Chirurgia po Dyplomie, Onkologia po Dyplomie, Dermatologia po Dyplomie, Okulistyka po Dyplomie, Medical Tribune Stomatologia, Magazyn Weterynaryjny, Weterynaria po Dyplomie. Są one przeznaczone dla lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim zaś dla internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy rodzinnych, a także pediatrów, ginekologów, chirurgów, dermatologów, diabetologów, kardiologów, neurologów, psychiatrów, onkologów, stomatologów, lekarzy weterynarii. Przekazują aktualną, nowoczesną i praktyczną wiedzę medyczną. Aplikacja umożliwia dostęp do wydań dla prenumeratorów.

W ramach prenumeraty elektronicznej Czytelnik otrzymuje określoną liczbę numerów pisma w miarę ich ukazywania się oraz archiwum dostępnych wersji elektronicznych. Do korzystania aplikacji potrzebne jest połączenie z Internetem.