Kardiologia cz. 2

Kardiologia cz. 2

Cena: 99,00 zł

Nakład wyczerpany

pod redakcją

prof. dr. hab. med. Piotra Pruszczyka
doc. dr. hab. med. Tomasza Hryniewieckiego
prof. dr. hab. med. Jarosława Drożdża

Oprawa: twarda
Objętość: 720 str.
Wymiary: 217x304 mm

Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

WIELKA INTERNA:
• to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
• powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
• to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
• jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
• to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach


NIEWYDOLNOŚĆ SERCA


Wprowadzenie do niewydolności serca
Marzenna Zielińska, Jarosław Drożdż

Ostra niewydolność serca
Marek Banaszewski, Janina Stępińska

Przewlekła niewydolność serca
Jolanta Petruk-Kowalczyk, Piotr Ponikowski

Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową
Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak

Niewydolność prawokomorowa
Lucyna Lenartowska, Jerzy Lewczuk

Przeszczepienie serca
Marian Zembala, Michał Zakliczyński, Roman Przybylski, Jacek Wojarski


KARDIOMIOPATIE

Klasyfikacja chorób mięśnia sercowego
Elżbieta Katarzyna Biernacka

Kardiomiopatia rozstrzeniowa
Łukasz Mazurkiewicz, Jacek Grzybowski

Kardiomiopatia przerostowa
Lidia Chojnowska, Beata Kuśmierczyk-Droszcz

Kardiomiopatia restrykcyjna
Andrzej Szyszka, Rafał Dankowski

Niescalenie mięśnia lewej komory
Ewa Serwa-Stępień, Jacek Rysz, Jarosław Drożdż

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory
Olgierd Woźniak, Elżbieta Katarzyna Biernacka

Zespoły wydłużonego QT
Robert Bodalski, Łukasz Szumowski, Franciszek Walczak

Zespół krótkiego QT
Jacek Kuśnierz, Łukasz Szumowski, Franciszek Walczak


ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA

Migotanie przedsionków
Edward Koźluk, Grzegorz Opolski

Trzepotanie przedsionków
Piotr Lodziński, Edward Koźluk, Grzegorz Opolski

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS
Edward Koźluk, Marek Kiliszek, Grzegorz Opolski

Inne arytmie z wąskimi zespołami QRS
Agnieszka Piątkowska, Edward Koźluk, Grzegorz Opolski

Częstoskurcz komorowy
Dariusz Kozłowski, Grzegorz Raczak

Wielokształtne częstoskurcze komorowe, trzepotanie i migotanie komór
Dariusz Kozłowski

Inne komorowe zaburzenia rytmu
Dariusz Kozłowski

Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
Zbigniew Bednarkiewicz, Małgorzata Kurpesa

Arytmie towarzyszące wrodzonym wadom serca
Przemysław Mitkowski

Omdlenia
Dariusz Kozłowski, Robert Bodalski, Tomasz Hryniewiecki

Stymulatory
Andrzej Kutarski, Marcin Grabowski

Resynchronizacja
Andrzej Kutarski, Barbara Małecka

Implantowany kardiowerter-defibrylator
Maciej Kempa, Grzegorz Raczak

Nagły zgon sercowy
Mariusz Pytkowski


CHOROBY NACZYŃ OBWODOWYCH

Następstwa miażdżycy
Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław Gorący

Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych
Witold Woźniak, Piotr Ciostek

Miażdżyca tętnic szyjnych
Maciej Skórski, Marcin Osęka

Zwężenie tętnic nerkowych
Piotr Andziak, Krzysztof Bojakowski

Zwężenie pnia trzewnego i tętnic krezkowych
Piotr Andziak

Zapalenia naczyń
Zbigniew Gaciong

Choroba Buergera
Piotr Myrcha, Piotr Ciostek

Inne choroby tętnic obwodowych
Maciej Kielar, Piotr Ciostek

Zatorowość cholesterolowa
Ewa Rzewuska, Piotr Pruszczyk

Zakrzepica tętnicza
Tomasz Urbanek


CHOROBY AORTY

Ostre zespoły aortalne
Eugeniusz Szpakowski, Andrzej Biederman

Tętniak aorty brzusznej
Jacek Szmidt

Tętniak aorty piersiowej zstępującej
Maciej Skórski, Małgorzata Szostek

Zespół Marfana
Sławomir Katarzyński, Stefan Grajek


CHOROBY ŻYŁ I NACZYŃ LIMFATYCZNYCH

Trombofilie
Jerzy Windyga

Zakrzepica żylna ()
Piotr Pruszczyk, Maciej Kostrubiec

Zatorowość płucna
Maciej Kostrubiec, Piotr Pruszczyk

Nadciśnienie płucne
Adam Torbicki

Zespół żyły głównej górnej
Tadeusz M. Orłowski, Dariusz Dziedzic

Obrzęk chłonny
Krzysztof Ziaja, Damian Ziaja

Małopłytkowość immunologiczna wywołana przez heparynę (HIT)
Krystyna Zawilska


NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

Pierwotne nadciśnienie tętnicze
Zbigniew Gaciong, Bartosz Symonides

Nadciśnienie hormonozależne
Marek Kabat, Hanna Janaszek-Sitkowska, Iwona Cendrowska-Demkow


CHOROBY OSIERDZIA

Wprowadzenie
Witold Pikto-Pietkiewicz, Tomasz Pasierski

Płyn w osierdziu i tamponada serca
Witold Pikto-Pietkiewicz, Tomasz Pasierski

Inne choroby osierdzia
Witold Pikto-Pietkiewicz, Tomasz Pasierski

Zaciskające zapalenie osierdzia
Hanna Siudalska, Andrzej Biederman


UKŁAD KRĄŻENIA W CHOROBACH UKŁADOWYCH

Zapalenie mięśnia sercowego
Romuald Wojnicz

Choroby układu krążenia w ostrych chorobach neurologicznych
Jacek Zaborski, Tomasz Pasierski

Genetycznie uwarunkowane choroby nerwowo-mięśniowe
Piotr Pruszczyk, Anna Kostera-Pruszczyk

Układ krążenia w chorobach tkanki łącznej
Piotr Bienias, Michał Ciurzyński

Rzadkie zespoły genetyczne z zajęciem serca
Bożena Werner, Beata Kucińska

Układ krążenia w przewlekłej chorobie nerek
Michał Nowicki

Układ krążenia w zespole metabolicznym i cukrzycy
Andrzej Folga, Artur Mamcarz


WAŻNE ZAGADNIENIA KARDIOLOGICZNE

Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Tomasz Hryniewiecki

Zakażenia stymulatorów i wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów
Andrzej Tomaszewski, Andrzej Kutarski, Piotr Ruciński

Nowotwory serca
Jerzy Sadowski, Grzegorz Grudzień

Urazy układu krążenia
Piotr Hendzel, Grzegorz Suwalski

Leczenie chorób układu krążenia u osób w podeszłym wieku
Marzena Dubiel, Tomasz Grodzicki

Serce a sport wyczynowy
Wojciech Braksator, Marek Kuch

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w różnych sytuacjach klinicznych
Jerzy Bellwon, Andrzej Rynkiewicz

Zabiegi niekardiochirurgiczne u pacjentów z chorobami serca
Krzysztof Jankowski, Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz

Aktywność seksualna i zaburzenia erekcji a choroby serca
Zbigniew Lew-Starowicz

Restrykcje zawodowe spowodowane chorobami serca
Ryszard Andrzejak

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty