Standardy kardiologiczne 2011 okiem echokardiografisty > WYPRZEDAŻ NOWOROCZNA -78%

Standardy kardiologiczne 2011 okiem echokardiografisty > WYPRZEDAŻ NOWOROCZNA -78%

Rok wydania:
2016
Objętość:
88
Specjalizacja:
Kardiochirurgia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Choroby wewnętrzne, Kardiologia
 • Opis

  WYPRZEDAŻ NOWOROCZNA: Standardy kardiologiczne 2011 okiem echokardiografisty - 78%
  Tylko do 
  08.01.2017

  pod redakcją
  E. Płońskiej-Gościniak, A. Szyszki,
  T. Kukulskiego, J. D. Kasprzaka,  Z. Gąsiora,
  A. Gackowskiego,  A. Siwińskiej,W. Braksatora,
  K. Gołby, P. Pruszczyka, O. Trojnarskiej,
  B. Firka,  A. Minczykowskiego


  Szanowni Państwo!
  Niniejsza książka jest kolejną monografią w cyklu przedstawiającym wybrane zagadnienia aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w ujęciu echokardiograficznym. Publikacja jest przeznaczona dla kardiologów, internistów, studentów medycyny i wszystkich lekarzy zorientowanych lub chcących się zorientować w echokardiografii, a którym książka mogłaby pomóc w codziennej praktyce klinicznej.
  Powodem powstania monografii była chęć ożywienia zapisu rekomendacji przy użyciu najbardziej obrazowego narzędzia, jakim jest echokardiografia – „serce kardiologii”. Takie ujęcie wytycznych miało zachęcić do ich przeczytania, zwłaszcza wobec ogromu publikowanych dokumentów dynamicznie rozwijającej się kardiologii. Bezpośrednią inspiracją dla tej książki były publikacje standardów z echokardiografią w redagowanym przeze mnie dziale Echokardiografia od podstaw w Kardiologii po Dyplomie.
  Podręcznik został napisany przez zespół znakomitych autorów, autorytetów w dziedzinie echokardiografii. Szczególne podziękowania składam doc. Tomaszowi Kukulskiemu, prof. Piotrowi Pruszczykowi, prof. Krzysztofowi Gołbie, prof. Andrzejowi Szyszce, doc. Andrzejowi Minczykowskiemu, doc. Oldze Trojnarskiej, dr. Bohdanowi Firkowi oraz wszystkim pozostałym wspaniałym autorom. Redakcji naukowej podręcznika podjął się Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK (prof. Edyta Płońska-Gościniak, prof. Zbigniew Gąsior, prof. Jarosław. D. Kasprzak, prof. Andrzej Szyszka, doc. Tomasz Kukulski, dr Wojciech Braksator, dr Andrzej Gackowski, prof. Aldona Siwińska).
  Wspólnie z Zarządem Sekcji Echokardiografii PTK mamy nadzieję, że książka spotka się z zainteresowaniem Czytelników.
  Edyta Płońska-Gościniak

 • Spis treści


  Rewaskularyzacja mięśnia sercowego

  Krzysztof S. Gołba, Jolanta Biernat, Edyta Płońska-Gościniak

  Migotanie przedsionków
  Tomasz Kukulski, Witold Streb, Zbigniew Kalarus

  Wrodzone wady serca u dorosłych
  Olga Trojnarska, Aleksandra Ciepłucha, Janusz L. Tarchalski, Edyta Płońska-Gościniak

  Niewydolność serca i terapia resynchronizująca
  Bohdan Firek

  Diagnostyka prawej części serca
  Piotr Pruszczyk, Barbara Lichodziejewska, Katarzyna Kurnicka

  Diagnostyka zatorowości sercowopochodnej
  Andrzej Szyszka, Adam Pająk, Lilianna Religa, Edyta Płońska-Gościniak

  Zakres wartości prawidłowych badania echokardiograficznego
  Andrzej Minczykowski

WYPRZEDAŻ NOWOROCZNA: Standardy kardiologiczne 2011 okiem echokardiografisty - 78%
Tylko do 
08.01.2017

pod redakcją
E. Płońskiej-Gościniak, A. Szyszki,
T. Kukulskiego, J. D. Kasprzaka,  Z. Gąsiora,
A. Gackowskiego,  A. Siwińskiej,W. Braksatora,
K. Gołby, P. Pruszczyka, O. Trojnarskiej,
B. Firka,  A. Minczykowskiego


Szanowni Państwo!
Niniejsza książka jest kolejną monografią w cyklu przedstawiającym wybrane zagadnienia aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w ujęciu echokardiograficznym. Publikacja jest przeznaczona dla kardiologów, internistów, studentów medycyny i wszystkich lekarzy zorientowanych lub chcących się zorientować w echokardiografii, a którym książka mogłaby pomóc w codziennej praktyce klinicznej.
Powodem powstania monografii była chęć ożywienia zapisu rekomendacji przy użyciu najbardziej obrazowego narzędzia, jakim jest echokardiografia – „serce kardiologii”. Takie ujęcie wytycznych miało zachęcić do ich przeczytania, zwłaszcza wobec ogromu publikowanych dokumentów dynamicznie rozwijającej się kardiologii. Bezpośrednią inspiracją dla tej książki były publikacje standardów z echokardiografią w redagowanym przeze mnie dziale Echokardiografia od podstaw w Kardiologii po Dyplomie.
Podręcznik został napisany przez zespół znakomitych autorów, autorytetów w dziedzinie echokardiografii. Szczególne podziękowania składam doc. Tomaszowi Kukulskiemu, prof. Piotrowi Pruszczykowi, prof. Krzysztofowi Gołbie, prof. Andrzejowi Szyszce, doc. Andrzejowi Minczykowskiemu, doc. Oldze Trojnarskiej, dr. Bohdanowi Firkowi oraz wszystkim pozostałym wspaniałym autorom. Redakcji naukowej podręcznika podjął się Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK (prof. Edyta Płońska-Gościniak, prof. Zbigniew Gąsior, prof. Jarosław. D. Kasprzak, prof. Andrzej Szyszka, doc. Tomasz Kukulski, dr Wojciech Braksator, dr Andrzej Gackowski, prof. Aldona Siwińska).
Wspólnie z Zarządem Sekcji Echokardiografii PTK mamy nadzieję, że książka spotka się z zainteresowaniem Czytelników.
Edyta Płońska-Gościniak


Rewaskularyzacja mięśnia sercowego

Krzysztof S. Gołba, Jolanta Biernat, Edyta Płońska-Gościniak

Migotanie przedsionków
Tomasz Kukulski, Witold Streb, Zbigniew Kalarus

Wrodzone wady serca u dorosłych
Olga Trojnarska, Aleksandra Ciepłucha, Janusz L. Tarchalski, Edyta Płońska-Gościniak

Niewydolność serca i terapia resynchronizująca
Bohdan Firek

Diagnostyka prawej części serca
Piotr Pruszczyk, Barbara Lichodziejewska, Katarzyna Kurnicka

Diagnostyka zatorowości sercowopochodnej
Andrzej Szyszka, Adam Pająk, Lilianna Religa, Edyta Płońska-Gościniak

Zakres wartości prawidłowych badania echokardiograficznego
Andrzej Minczykowski

Standardy kardiologiczne 2011 okiem echokardiografisty > WYPRZEDAŻ NOWOROCZNA -78%

45,00 zł

Nakład wyczerpany

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: