Standardy kardiologiczne 2014 okiem echokardiografisty > WYPRZEDAŻ NOWOROCZNA -80%

Standardy kardiologiczne 2014 okiem echokardiografisty  > WYPRZEDAŻ NOWOROCZNA -80%

Cena: 50,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 60,00 zł
Nakład wyczerpany

WYPRZEDAŻ NOWOROCZNA:  Standardy kardiologiczne 2014 okiem echokardiografisty - 80%
Tylko do 
08.01.2017

Szanowni Państwo!
Niniejsza książka jest już jubileuszową piątą monografią przedstawiającą wybrane zagadnienia aktualnych europejskich i amerykańskich (American Heart Association, AHA i American College of Cardiology, ACC) wytycznych kardiologicznych w ujęciu echokardiograficznym. Publikacja jest przeznaczona dla kardiologów, internistów, studentów medycyny i wszystkich lekarzy zorientowanych lub chcących się zorientować w echokardiografii, a którym książka mogłaby pomóc w codziennej praktyce. Przypomnę,  że  powodem  powstania  monografii była chęć ożywienia zapisu rekomendacji przy użyciu najbardziej obrazowego i dostępnego narzędzia, jakim jest echokardiografia – zawsze traktowana przeze mnie jako „serce kardiologii”. Takie ujęcie wytycznych miało zachęcić do ich przeczytania, zwłaszcza wobec ogromu publikowanych dokumentów dynamicznie rozwijającej się kardiologii. Wielkie powodzenie Standardów kardiologicznych  okiem  echokardiografisty  2010,  2011, 2012 i 2013 utwierdza mnie i autorów w przekonaniu o potrzebie kolejnej monografii, tym razem poświęconej nie tylko rekomendacjom europejskim, ale także nowym  interesującym  wytycznym  amerykańskim  na temat wad serca. Podręcznik został napisany przez zespół znakomitych  autorów,  autorytetów  w  dziedzinie  echokardiografii.  Szczególne  podziękowania  składam  prof. Jarosławowi D. Kasprzakowi, prof. Andrzejowi Szyszce, prof. Zbigniewowi Gąsiorowi, doc. Andrzejowi Gackowskiemu, prof. Tomaszowi Kukulskiemu, prof. Katarzynie Mizi-Stec, prof. Piotrowi Pruszczykowi, dr Barbarze Lichodziejewskiej,  doc.  Wojciechowi  Braksatorowi, prof. Władysławowi Sinkiewiczowi, prof. Wojciechowi Kosmali oraz pozostałym wspaniałym autorom i współ-redaktorom. Książka  jest  rekomendowana  przez  Sekcję  Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wspólnie  z  autorami  i  współredaktorami  mamy nadzieję, że książka Standardy kardiologiczne 2014 okiem echokardiografistyrównież spotka się z zainteresowaniem Czytelników.

Edyta Płońska-Gościniak

Stabilna choroba wieńcowa
WOJCIECH GILEWSKI, WŁADYSŁAW SINKIEWICZ

Cukrzyca
ROMUALD TWARDOWSKI, PIOTR PYSZ, ZBIGNIEW GĄSIOR

Zwężenie zastawki aortalnej
MAGDALENA MIZIA, ANNA RYBICKA-MUSIALIK,    
KATARZYNA MIZIA-STEC, EDYTA PŁOŃSKA-GOŚCINIAK

Zwężenie zastawki mitralnej
ANDRZEJ GACKOWSKI, MACIEJ STĄPÓR

Zwężenie zastawki trójdzielnej
MACIEJ STĄPÓR, ANDRZEJ GACKOWSKI

Niedomykalność zastawki aortalnej
ANDRZEJ SZYSZKA, KATARZYNA  GŁUCHOWSKA, MATEUSZ KŁACZYŃSKI

Niedomykalność zastawki trójdzielnej
MACIEJ STĄPÓR, ANDRZEJ GACKOWSKI

Wady zastawki tętnicy płucnej
BEATA ZABORSKA, BARBARA LICHODZIEJEWSKA, PIOTR PRUSZCZYK

Wady serca u ciężarnych
MARCIN KONOPKA, WOJCIECH BRAKSATOR

Infekcyjne zapalenie wsierdzia
MONIKA PRZEWŁOCKA-KOSMALA, WOJCIECH KOSMALA

Terapia resynchronizująca
TOMASZ KUKULSKI

Powikłania sercowo-naczyniowe radioterapii
MARTA NOWAKOWSKA, JAROSŁAW D. KASPRZAK

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty