Standardy kardiologiczne 2010 okiem echokardiografisty > ❤OKAZJE CENOWE -75%

Standardy kardiologiczne 2010 okiem echokardiografisty > ❤OKAZJE CENOWE -75%

Rok wydania:
2017
Objętość:
94
Specjalizacja:
Kardiochirurgia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Choroby wewnętrzne, Kardiologia
 • Opis

  pod redakcją
  E. Płońskiej-Gościniak, T. Kukulskiego,
  W. Braksatora, J. D. Kasprzaka, A. Szyszki,
  Z. Gąsiora, A. Gackowskiego, A. Siwińskiej,
  K. Gołby, P. Pruszczyka, Z. Oko-Sarnowskiej


  Szanowni Państwo!
  Niniejsza książka jest pierwszą w Polsce monografią przedstawiającą w ujęciu  echokardiograficznym wybrane zagadnienia aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy kardiologów, internistów i wszystkich zorientowanych lub chcących się zorientować w echokardiografii, a którym książka mogłaby pomóc w codziennej praktyce klinicznej.
  Powodem powstania monografii była chęć ożywienia zapisu rekomendacji przy użyciu najbardziej obrazowego narzędzia, jakim jest echokardiografia – „serce kardiologii”. Takie ujęcie wytycznych miało zachęcić do ich przeczytania, zwłaszcza wobec ogromu napływających dokumentów w dynamicznie rozwijającej się kardiologii. Bezpośrednią inspiracją dla tej książki były publikacje standardów z echokardiografią w redagowanym przeze mnie dziale „Echokardiografia od podstaw” w czasopiśmie Kardiologia po Dyplomie.
  Podręcznik został napisany przez zespół znakomitych autorów, autorytetów w dziedzinie echokardiografii. Szczególne podziękowania składam doc. Tomaszowi Kukulskiemu, prof. Piotrowi Pruszczykowi, prof. Krzysztofowi Gołbie, doc. Zofii Oko-Sarnowskiej, dr. Wojciechowi Braksatorowi, dr Barbarze Lichodziejewskiej oraz wszystkim pozostałym wspaniałym autorom. Redakcji naukowej podręcznika podjął się Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK (prof. Edyta Płońska-Gościniak, prof. Zbigniew Gąsior, prof. Jarosław. D. Kasprzak, prof. Andrzej Szyszka, prof. Aldona Siwińska, doc. Tomasz Kukulski, dr Wojciech Braksator, dr Andrzej Gackowski).
  Wspólnie z Zarządem Sekcji Echokardiografii PTK mamy nadzieję, że książka spotka się z zainteresowaniem Czytelników.

  Edyta Płońska-Gościniak

 • Spis treści


  Zatorowość płucna

  Barbara Lichodziejewska, Maciej Kostrubiec, Piotr Pruszczyk

  Nadciśnienie płucne

  Tomasz Kukulski, Bożena Zeifert, Jolanta Nowak

  Ostry zespół wieńcowy
  Mariola Szulik, Witold Streb, Andrzej Kubicius, Zbigniew Kalarus, Tomasz Kukulski

  Diagnostyka omdleń
  Krzysztof S. Gołba, Jolanta Biernat, Piotr Potaż, Katarzyna Mizia-Stec, Edyta Płońska-Gościniak

  Infekcyjne zapalenie wsierdzia na zastawce natywnej
  Zofia Oko-Sarnowska, Olga Trojnarska

  Infekcyjne zapalenie wsierdzia na zastawce sztucznej
  Zofia Oko-Sarnowska, Olga Trojnarska

  Ostra niewydolność serca
  Krzysztof S. Gołba, Jolanta Biernat, Edyta Płońska-Gościniak, Witold Piotrowski, Maria Dudziak

  Przewlekła niewydolność serca

  Krzysztof S. Gołba, Jolanta Biernat, Edyta Płońska-Gościniak

  Ocena ryzyka okołooperacyjnego
  Wojciech Braksator, Barbara Chybowska

pod redakcją
E. Płońskiej-Gościniak, T. Kukulskiego,
W. Braksatora, J. D. Kasprzaka, A. Szyszki,
Z. Gąsiora, A. Gackowskiego, A. Siwińskiej,
K. Gołby, P. Pruszczyka, Z. Oko-Sarnowskiej


Szanowni Państwo!
Niniejsza książka jest pierwszą w Polsce monografią przedstawiającą w ujęciu  echokardiograficznym wybrane zagadnienia aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy kardiologów, internistów i wszystkich zorientowanych lub chcących się zorientować w echokardiografii, a którym książka mogłaby pomóc w codziennej praktyce klinicznej.
Powodem powstania monografii była chęć ożywienia zapisu rekomendacji przy użyciu najbardziej obrazowego narzędzia, jakim jest echokardiografia – „serce kardiologii”. Takie ujęcie wytycznych miało zachęcić do ich przeczytania, zwłaszcza wobec ogromu napływających dokumentów w dynamicznie rozwijającej się kardiologii. Bezpośrednią inspiracją dla tej książki były publikacje standardów z echokardiografią w redagowanym przeze mnie dziale „Echokardiografia od podstaw” w czasopiśmie Kardiologia po Dyplomie.
Podręcznik został napisany przez zespół znakomitych autorów, autorytetów w dziedzinie echokardiografii. Szczególne podziękowania składam doc. Tomaszowi Kukulskiemu, prof. Piotrowi Pruszczykowi, prof. Krzysztofowi Gołbie, doc. Zofii Oko-Sarnowskiej, dr. Wojciechowi Braksatorowi, dr Barbarze Lichodziejewskiej oraz wszystkim pozostałym wspaniałym autorom. Redakcji naukowej podręcznika podjął się Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK (prof. Edyta Płońska-Gościniak, prof. Zbigniew Gąsior, prof. Jarosław. D. Kasprzak, prof. Andrzej Szyszka, prof. Aldona Siwińska, doc. Tomasz Kukulski, dr Wojciech Braksator, dr Andrzej Gackowski).
Wspólnie z Zarządem Sekcji Echokardiografii PTK mamy nadzieję, że książka spotka się z zainteresowaniem Czytelników.

Edyta Płońska-Gościniak


Zatorowość płucna

Barbara Lichodziejewska, Maciej Kostrubiec, Piotr Pruszczyk

Nadciśnienie płucne

Tomasz Kukulski, Bożena Zeifert, Jolanta Nowak

Ostry zespół wieńcowy
Mariola Szulik, Witold Streb, Andrzej Kubicius, Zbigniew Kalarus, Tomasz Kukulski

Diagnostyka omdleń
Krzysztof S. Gołba, Jolanta Biernat, Piotr Potaż, Katarzyna Mizia-Stec, Edyta Płońska-Gościniak

Infekcyjne zapalenie wsierdzia na zastawce natywnej
Zofia Oko-Sarnowska, Olga Trojnarska

Infekcyjne zapalenie wsierdzia na zastawce sztucznej
Zofia Oko-Sarnowska, Olga Trojnarska

Ostra niewydolność serca
Krzysztof S. Gołba, Jolanta Biernat, Edyta Płońska-Gościniak, Witold Piotrowski, Maria Dudziak

Przewlekła niewydolność serca

Krzysztof S. Gołba, Jolanta Biernat, Edyta Płońska-Gościniak

Ocena ryzyka okołooperacyjnego
Wojciech Braksator, Barbara Chybowska

Standardy kardiologiczne 2010 okiem echokardiografisty > ❤OKAZJE CENOWE -75%

40,00 zł

Nakład wyczerpany

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: