Kardiologia część 1 i 2 - wydanie II

Kardiologia część 1 i 2 - wydanie II

Cena: 318,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 378,00 zł

Pod redakcją:
Piotra Pruszczyka i Tomasza Hryniewieckiego

Oprawa: twarda
Objętość: 680 str.
Wymiary: 210x297 mm

Książka gromadzi prace znakomitych polskich specjalistów z wiodących ośrodków kardiologicznych. Rozdziały cechują się logiczną, przejrzystą strukturą, co pozwala szybko odnaleźć potrzebne informacje. Kompletne opracowanie, z uwzględnieniem najnowszych odkryć naukowych i wytycznych postępowania. Wydanie poszerzone i uzupełnione o nowe jednostki chorobowe.

✔ Kompletne i aktualne opracowanie problemów kardiologicznych

✔ Zaktualizowane zagadnienia zawarte w 121 rozdziałach, w tym 12 zupełnie nowych

✔ Publikacja uwzględnia najnowsze odkrycia naukowe i wytyczne postępowania

✔ Informacje przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny

✔ Blisko 188 autorów z wiodących ośrodków kardiologicznych w Polsce

✔ Obszernie przedstawiona diagnostyka chorób układu sercowo-naczyniowego

✔ Aktualne trendy w kardiologii interwencyjnej

✔ Najnowsze odkrycia naukowe i wytyczne postępowania


ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

• Evidence-based medicine w kardiologii
Konrad Stawiski, Łukasz Polak, Wojciech Fendler, Jarosław Drożdż

• Molekularne podstawy wybranych chorób serca
Agnieszka Boroń, Andrzej Ciechanowicz

• Badania genetyczne w dziedzicznych chorobach układu krążenia
Grażyna Truszkowska, Rafał Płoski, Zofia T. Bilińska


DIAGNOSTYKA CHORÓB SERCA I UKŁADU KRĄŻENIA

• Badanie podmiotowe
Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła

• Badanie przedmiotowe
Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła

• Pomiar ciśnienia tętniczego
Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski

• Zdjęcie rentgenowskie (radiogram) klatki piersiowej
Marek Gołębiowski, Przemysław Dul

• Badanie EKG
Rafał Baranowski

• Monitorowanie EKG metodą Holtera
Jerzy Krzysztof Wranicz, Rafał Baranowski

• Badanie elektrofizjologiczne i ablacja
Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska

• Atlas zapisów elektrofizjologicznych
Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska

• Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
Marek Kośmicki, Tomasz Chwyczko

• Echokardiografia
Barbara Lichodziejewska, Michał Ciurzyński

• Echokardiografia przezprzełykowa
Katarzyna Kurnicka, Piotr Pruszczyk

• Echokardiografia obciążeniowa
Edyta Płońska-Gościniak, Zbigniew Gąsior

• Koronarografia
Cezary Kępka

• Uzupełniające badania obrazowe i czynnościowe stosowane podczas koronarografii
Łukasz Kalińczuk, Paweł Tyczyński, Kamil Zieliński, Marcin Demkow, Adam Witkowski

• Tomografia komputerowa serca
Mariusz Kruk, Cezary Kępka, Ilona Michałowska

• Rezonans magnetyczny
Łukasz Małek, Barbara Miłosz-Wieczorek

• Badanie hemodynamiczne
Marek Dąbrowski

• Radiologia naczyń obwodowych
Olgierd Rowiński

• Ultrasonografia naczyń obwodowych
Grzegorz Małek

• Tomografia komputerowa naczyniowa
Ryszard Pacho, Jarosław Żyłkowski

• Angiografia rezonansu magnetycznego
Andrzej Cieszanowski, Edyta Maj

• Pozytonowa tomografia emisyjna
Mirosław Dziuk, Anna Kaźmierczak-Dziuk

• Medycyna nuklearna w kardiologii
Małgorzata Kobylecka, Leszek Królicki

• Badania laboratoryjne w kardiologii i angiologii
Wiktor Piechota, Wiesław Piechota


WADY SERCA U DOROSŁYCH

• Stenoza aortalna
Marek Konka, Piotr Hoffman

• Niedomykalność aortalna
Piotr Szymański, Piotr Hoffman

• Stenoza mitralna
Zbigniew Gąsior, Piotr Pysz

• Niedomykalność mitralna
Zbigniew Gąsior, Piotr Pysz

• Wypadanie płatka zastawki mitralnej
Barbara Lichodziejewska

• Wady zastawki trójdzielnej
Monika Komar, Piotr Podolec

• Wady zastawki płucnej
Monika Komar, Piotr Podolec

• Choroba reumatyczna serca
Elżbieta Suchoń, Piotr Podolec

• Zmiany polekowe w sercu, osierdziu i zastawkach
Zbigniew Miśkiewicz

• Sztuczne zastawki serca
Marek Maciejewski, Agata Bielecka-Dąbrowa

• Wady wrodzone serca u dorosłych
Piotr Hoffman

• Interwencje przezskórne w wadach zastawkowych
Adam Witkowski, Jerzy Pręgowski, Zbigniew Chmielak

• Interwencje przezskórne w chorobach strukturalnych
Marcin Demkow, Witold Rużyłło, Zbigniew Chmielak


MIAŻDŻYCA I CHOROBA WIEŃCOWA

• Patogeneza i nowe czynniki ryzyka miażdżycy
Danuta Zapolska-Downar, Marek Naruszewicz

• Zaburzenia lipidowe
Dominika Dąbrowska, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

• Stabilna choroba wieńcowa
Rafał Dąbrowski, Hanna Szwed

• Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST
Sławomir Katarzyński, Stefan Grajek

• Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
Lech Poloński, Mariusz Gąsior

• Niestabilna dławica piersiowa
Krzysztof Reczuch, Waldemar Banasiak

• Powikłania mechaniczne zawału mięśnia sercowego
Artur Dziewierz, Danuta Sorysz, Jacek S. Dubiel

• Leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej
Andrzej A. Bochenek, Łukasz J. Krzych

• Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna
Ryszard Piotrowicz, Ewa Piotrowicz

• Chory po ostrym zespole wieńcowym. Profilaktyka wtórna i farmakoterapia
Andrzej Światowiec, Marek Kuch

   Szanowni Państwo
Z radością przekazujemy Państwu drugie wydanie „Kardiologii” Wielkiej Interny. W stosunku do pierwszej edycji obecne wydanie zostało zaktualizowane i znacznie unowocześnione. Pojawiły się nowe rozdziały, które omawiają problemy dotychczas nieuwzględnione lub które w całości zastąpiły rozdziały z pierwszego wydania.
   Kardiologia nieustająco rozwija się bardzo dynamicznie, a od powstania przed kilku laty pierwszego wydania podręcznika dokonał się znaczny postęp dotyczący zarówno diagnostyki, jak i leczenia chorób serca oraz naczyń. Bardzo rozwinęły się obrazowe metody diagnostyczne, takie jak echokardiografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny serca, i obecnie odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji klinicznych. Do powszechnego klinicznego zastosowania na stałe weszły nowe leki poprawiające rokowanie między innymi chorych z powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi lub z niewydolnością serca. Małoinwazyjne techniki przeznaczyniowe bardzo się rozpowszechniły, rozszerzyły się wskazania m.in. do przezskórnego wszczepiania zastawki aortalnej, dynamicznie rozwijają się metody plastyki zastawki mitralnej. Współczesna chirurgia naczyniowa w znacznej mierze opiera się już na terapii endowaskularnej. Elektroterapia uratowała wielu pacjentów. Ablacja stała się dostępnym skutecznym sposobem terapii różnych zaburzeń rytmu, rośnie liczba chorych z różnymi wszczepialnymi urządzeniami kontrolującymi i wspierającymi pracę serca. W wielu sytuacjach klinicznych oznaczanie biomarkerów ma kluczowe znacznie, a badania genetyczne wkroczyły do praktyki klinicznej.
   Umiejętność prawidłowego wykonania klasycznego badania klinicznego podmiotowego i przedmiotowego nadal pozostaje podstawą i punktem wyjścia do właściwego postępowania z chorym. Te ważne elementy postępowania lekarskiego zostały omówione w rozdziałach dotyczących podstaw kardiologii, tj. badania klinicznego echokardiografii i elektrokardiografii.
   Książka łączy indywidualne podejście poszczególnych autorów i odzwierciedla obiektywny stan wiedzy zawarty między innymi w najnowszych wytycznych zarówno europejskich, jak i amerykańskich. W przygotowaniu podręcznika uczestniczyli wybitni specjaliści, a także ich uczniowie z głównych polskich ośrodków o wysokiej nie tylko w naszym kraju pozycji naukowej i zawodowej oraz uznanych umiejętnościach dydaktycznych. Pozwoliło to na uzyskanie szczególnego podręcznika zawierającego konkretne, wiarygodne informacje przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony.
   Przygotowując to wydanie chcieliśmy, aby było przeznaczone nie tylko dla studentów, lecz także dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i kardiologii. Bardzo nam zależało na uwzględnieniu najnowszych danych, tak aby podręcznik był nowoczesny i aktualny.
   Na zakończenie w imieniu wszystkich osób zaangażowanych w powstanie „Kardiologii”, tj. Autorów i całego zespołu redakcyjnego, chcieliśmy wyrazić nadzieję, że ta książka trwale wpisze się w nauczanie studentów i lekarzy.

Piotr Pruszczyk           Tomasz Hryniewiecki

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty