Standardy kardiologiczne 2018 okiem echokardiografisty

Standardy kardiologiczne 2018 okiem echokardiografisty

Cena: 79,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 99,00 zł
Nakład wyczerpany

BLACK FRIDAY!

Liczba egzemplarzy promocyjnych ograniczona!
Promocja trwa do 1 grudnia.


Pod redakcją:

prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak

Oprawa: miękka
Objętość: 200 str.
Wymiary: 205x270 mm

Publikacja jest dziewiątą monografią z serii „Standardy kardiologiczne okiem echokardiografisty”. Autorzy omawiają wybrane zagadnienia wytycznych European Society of Cardiology (ESC) w ujęciu echokardiograficznym.

Książka ma charakter dydaktyczny, jest przeznaczona dla:
✔ kardiologów,
✔ lekarzy specjalizujących się w kardiologii, ,
✔ internistów,
✔ studentów medycyny ,
✔ wszystkich lekarzy mających do czynienia z echokardiografią.

Czytelnicy znajdą w niej omówienie nowych wytycznych:
✔ zastawkowych wad serca (diagnostyka, terapia, kontekst kliniczny: nadciśnienie płucne, ciąża, choroba wieńcowa),
✔ obrazowych technik diagnostycznych (podstaw echokardiografii wad zastawkowych serca, metod inwazyjnych, zastosowania środków kontrastowych),
✔ omówienie pozostałych wytycznych z ostatniego roku (STEMI, podwójnej terapii przeciwpłytkowej, zawału serca bez istotnych zmian w naczyniach wieńcowych, zwężenia tętnic pozawieńcowych, diagnostyki omdleń).

Cykl monografii Standardy kardiologiczne okiem echokardiografisty ma przede wszystkim ułatwić zrozumienie zapisu rekomendacji przy użyciu najbardziej obrazowego narzędzia, jakim jest echokardiografia.

• Niedomykalność zastawki aortalnej 
Anna Klisiewicz, Piotr Hoffman

• Stenoza aortalna
Bogdan Ciszek

• Fizjologia dna miednicy 
Marcin Fijałkowski, Edyta Płońska-Gościniak

• Pierwotna niedomykalność zastawki mitralnej
Marcin Konopka, Wojciech Braksator

• Wady wielozastawkowe – zastawka aortalna i mitralna
Tomasz Witkowski, Wojciech Kosmala

• Zwężenie zastawki trójdzielnej
Barbara Lichodziejewska, Piotr Pruszczyk

• Niedomykalność zastawki trójdzielnej
Lech Paluszkiewicz, Beata Begier-Krasińska, Jan Gummert

• Zastawka płucna 
Mirosław Kowalski, Ewa Kowalik

• Przyczyny występowania oraz trudności diagnostyczne i terapeutyczne u pacjentów z obecnością skojarzonych wad zastawkowych serca
Maciej Haberka, Mariusz Bałys, Aleksandra Fidyk, Zbigniew Gąsior

• Dysfunkcja sztucznej zastawki
Marek Maciejewski, Agata Bielecka-Dąbrowa

• Nadciśnienie płucne w wadach zastawkowych serca
Katarzyna Mizia-Stec, Magdalena Mizia-Szubryt, Adrianna Berger-Kucza

• Wady serca w ciąży
Olga Trojnarska, Aneta Klotzka

• Wady zastawkowe serca – postępowanie w przypadku współistnienia choroby wieńcowej
Robert Olszewski

• Podstawy echokardiograficznej oceny wad zastawkowych serca
Katarzyna Wdowiak-Okrojek, Piotr Lipiec


• Diagnostyka inwazyjna w zastawkowych wadach serca
Tomasz Kukulski, Piotr Chodór

• Echokardiograficzne środki kontrastowe w praktyce klinicznej – rekomendacje EACVI 2017
Jarosław D. Kasprzak, Michał Simiera

• Uaktualnione stanowisko ESC dotyczące stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej w chorobie wieńcowej 2017 – implikacje dokumentu w kontekście innych zaleceń i nowszych wyników badań
Krzysztof J. Filipiak

• Nowości w zaleceniach ESC dotyczących zawału mięśnia sercowego z przetrwałym uniesieniem odcinka ST (STEMI)
Michał Plewka, Ewa Szymczyk

• Zawał mięśnia sercowego bez istotnych zmian w naczyniach wieńcowych (MINOCA). Standardy kardiologiczne 2018 i zastosowanie rezonansu magnetycznego
Piotr Gościniak, Tomasz Baron, Robert Józwa, Małgorzata Pyda

• Diagnostyka i leczenie zwężeń tętnic pozawieńcowych: rola ultrasonografii naczyniowej
Anna Kabłak-Ziembicka, Tadeusz Przewłocki

• Diagnostyka omdleń w świetle wytycznych ESC 2018
Danuta Łoboda, Rafał Młynarski, Kinga Gościńska-Bis, Jolanta Biernat, Karolina Simionescu, Edyta Płońska-Gościniak, Krzysztof S. Gołba

Szanowni Państwo!

Ta książka jest dziewiątą monografią z corocznego cyklu „Standardy kardiologiczne okiem echokardiografisty” przedstawiającą wybrane zagadnienia aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w ujęciu echokardiograficznym. Publikacja, jak wszystkie poprzednie od 2010 roku, ma charakter dydaktyczny i jest przeznaczona dla kardiologów, lekarzy specjalizujących się w kardiologii, internistów, studentów medycyny i wszystkich lekarzy zorientowanych lub chcących się zorientować w echokardiografii, a którym mogłaby pomóc w codziennej praktyce.

Cykl monografii „Standardy kardiologiczne okiem echokardiografisty” ma przede wszystkim ułatwić zrozumienie zapisu rekomendacji przy użyciu najbardziej obrazowego narzędzia, jakim jest echokardiografia – zawsze traktowana przeze mnie jako „serce kardiologii”. Takie ujęcie wytycznych może zachęcić do ich przeczytania, zwłaszcza wobec ogromnej liczby publikowanych dokumentów. Duże powodzenie poprzednich „Standardów kardiologicznych…” utwierdza autorów w przekonaniu o potrzebie kolejnej takiej monografii.

W tym roku podręcznik zawiera omówienie, po pierwsze, nowych wytycznych wad zastawkowych serca (diagnostyka, terapia, kontekst kliniczny – nadciśnienie płucne, ciąża, choroba wieńcowa), po drugie, obrazowych technik diagnostycznych (w tym podstaw echokardiografii wad zastawkowych serca, metod inwazyjnych, zastosowania środków kontrastowych) i po trzecie, omówienie pozostałych wytycznych z ostatniego roku (STEMI, podwójnej terapii przeciwpłytkowej, zawału serca bez istotnych zmian w naczyniach wieńcowych, zwężenia tętnic pozawieńcowych, diagnostyki omdleń).

Podręcznik, jak co roku, został napisany przez zespół znakomitych autorów, autorytetów w dziedzinie echokardiografii. Szczególne podziękowania składam za ogromny wkład pracy i wielkie serce w napisaniu monografii prof. Piotrowi Hoffmanowi, prof. Jarosławowi D. Kasprzakowi, prof. Tomaszowi Kukulskiemu, prof. Zbigniewowi Gąsiorowi, prof. Andrzejowi Szyszce, prof. Oldze Trojnarskiej, prof. Piotrowi Lipcowi, prof. Annie Klisiewicz, prof. Piotrowi Pruszczykowi, prof. Katarzynie Mizi-Stec, prof. Krzysztofowi Filipiakowi, prof. Krzysztofowi Gołbie, prof. Wojciechowi Kosmali, prof. Mirosławowi Kowalskiemu, prof. Wojciechowi Braksatorowi, prof. Michałowi Plewce, prof. Małgorzacie Pydze, prof. Annie Kabłak-Ziembickiej, prof. Marcinowi Fijałkowskiemu, prof. Robertowi Olszewskiemu, doc. Lechowi Paluszkiewiczowi, dr. Markowi Maciejewskiemu oraz pozostałym wspaniałym autorom i współredaktorom tej monografii.

Książka jest rekomendowana przez Sekcję Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wspólnie z autorami i współredaktorami mamy nadzieję, że monografia „Standardy kardiologiczne 2018 okiem echokardiografisty” również spotka się z zainteresowaniem Czytelników.

Edyta Płońska-Gościniak

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty