KARDIOLOGIA 2019 - DVD + dostęp on-line do filmów

KARDIOLOGIA 2019 - DVD + dostęp on-line do filmów

Cena: 351,00 zł

Nakład wyczerpany

Nie byłeś na kongresie? Chcesz usystematyzować i utrwalić wiedzę?
Uzyskaj dostęp do nagranych wykładów na DVD i on-line za pomocą platformy medVOD!

IX Kongres Akademii po Dyplomie Kardiologia 2019 - komplet płyt DVD + filmy z kongresów on-line na medVOD za 1 zł!

780 minut w 26 wykładach

MOTYW PRZEWODNI KONGRESU: W SERCU KARDIOLOGII

• doskonały materiał dla tych, którzy nie mogli być na kongresie, a chcieliby usystematyzować i utrwalić wiedzę

• wygoda w użytkowaniu. Lekarz może korzystać z nagrań kiedy chce, zatrzymywać materiał, wracać do nagrań

• wszystkie wykłady poprowadzone są przez lekarzy praktyków, a jednocześnie wysokiej klasy specjalistów w swoich dziedzinach

• jasne, przejrzyste prezentacje

Kierownik naukowy kongresu:

prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

Podczas dwóch intensywnych dni obrad zostaną omówione najważniejsze i najczęstsze problemy, z którymi kardiolodzy a czasem interniści spotykają się niemal codziennie. Do udziału zaprosiliśmy znamienite grono ekspertów – szanowanych i lubianych kardiologów, którzy przedstawią w jaki sposób najnowsze wytyczne i standardy zmieniły postępowanie w poszczególnych jednostkach chorobowych.

Naszym celem jest przełożenie tej wiedzy na język praktyki klinicznej, stąd też część zagadnień zostanie omówiona na podstawie przypadków konkretnych pacjentów – wykładowcy przedstawią wskazania do pogłębionej diagnostyki, zasady interpretacji wyników badań oraz sytuacje, w których najłatwiej popełnić błąd.

DVD I Zaburzenia metaboliczne – niebezpieczne puzzle
przewodniczący sesji : prof. dr hab. n. med Artur Mamcarz

1. Kardiologia to wiele różnych chorób – pacjent jest jeden, wykład inauguracyjny
prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

2. Leczenie skojarzone dyslipidemii – kiedy jest na nie miejsce ?
Dr n. med. Krzysztof Chlebus

3. Hiperurykemia a ryzyko sercowo – naczyniowe
prof. dr hab. n. med Artur Mamcarz

4. Hipercholesterolemia – zastosowanie antagonistów receptora PCSK9 ( alirokumab) u pacjentów z ryzyka choroby wieńcowej z wysokim stężeniem cholesterolu LDL niepoddającym się terapii
prof. dr hab. n. med. Marlena Broncel

DVD II Leczenie przeciwkrzepliwe – kumulacja problemów
przewodniczący sesji : prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

1. Leczenie przeciwkrzepliwe u osób w podeszłym wieku
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

2. Łączenie leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych u chorych z migotaniem przedsionków po zawale
prof. dr hab. n. med. Robert Gil

3. Zasady leczenia napadowego migotania przedsionków u pacjentów z powiększonymi jamami serca
prof. dr hab. n. med.  Mariusz Pytkowski

DVD III Choroba niedokrwienna/ niewydolność serca – od wątpliwości do decyzji
przewodniczący sesji : prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

1. Wtórna niedomykalność mitralna u pacjenta z niewydolnością serca – kiedy założyć MitraClip, a kiedy to leczenie i tak nie przyniesie już korzyści
dr hab. n. med. Jerzy Pręgowski

2. Modyfikacja wytycznych ECS dotyczących ostrego zawału serca z uniesieniem ST
prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko

3. Wczesna strategia zachowawcza a wczesna strategia interwencyjna w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia ST ( przykłady kliniczne)
dr hab. n. med. Marcin Grabowski

4. Program koordynowanej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca ( KONS)
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

DVD IV Kardiologia interwencyjna w XXI wieku
przewodniczący sesji :  prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

1. Przezskórna angioplastyka wieńcowa wieńcowa u pacjentów z istotnymi zwapnieniami tętnic
lek. med. Przemysław Lipski

2. Przezcewnikowe zabiegi w chorobach zastawek serca
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Chmielak

3. Zamykanie uszka lewego przedsionka u pacjentów z  migotaniem przedsionków zagrożonych udarem i/lub krwawieniami
prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow

DVD V Nadciśnienie tętnicze – nie dajmy się zaskoczyć
przewodniczący sesji :  prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

1. Algorytm postępowania w stanach nagłych w nadciśnieniu tętniczym
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

2. Zalecenia dotyczące poszukiwania powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego z wykorzystaniem diagnostyki obrazowej
prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

3. Monoterapia czy stosowanie wielu leków – jak optymalizować leczenie nadciśnienia
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

DVD VI Echo – bez rutyny
przewodniczący sesji :  prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman

1. Zalecenia dotyczące diagnostyki echokardiograficznej wad zastawkowych – na ile istotna zmiana w podejściu
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gołba

2. Nowe metody obrazowania w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia
prof. nadzw. Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Opisy przypadków – pouczające historie
przewodniczący sesji :  prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Sterliński

1. Pacjenci z rozrusznikami serca, ICD, CRT
prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Sterliński

2. Jakich pacjentów Kwalifikować i wysyłać na badanie elektrofizjologiczne i ablację
prof. dr hab. n. med.  Mariusz Pytkowski

DVD VII Opisy przypadków – pouczające historie
przewodniczący sesji :  prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

1. Stenoza aortalna u osób w podeszłym wieku – kogo leczyć zachowawczo, a kogo inwazyjnie (nowe wytyczne 2017)
prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski

2. Pacjent po omdleniu – kiedy zaprzestać dalszej diagnostyki
prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Sterliński

3. Kwalifikacja kardiologiczna do operacji niekardiochirurgicznych
dr hab. n. med Marcin Grabowski

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty