Postępy w diagnostyce i leczeniu w geriatrii - dermatologia i okulistyka

Postępy w diagnostyce i leczeniu w geriatrii - dermatologia i okulistyka

Cena: 59,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 69,00 zł

Redaktor naukowy: dr n. med. Katarzyna Broczek
Liczba stron - 72
Okładka - miękka

Zeszyt monograficzny „Postępy w diagnostyce i leczeniu w geriatrii – dermatologia i okulistyka” zawiera omówienie wybranych, najważniejszych z punktu widzenia lekarza praktyka zagadnień dotyczących postępowania u pacjentów w starszym wieku zgłaszających się do lekarza z powodu różnych chorób i zaburzeń dermatologicznych lub okulistycznych. Przedstawione informacje opierają się na danych z najnowszych pozycji piśmiennictwa oraz wiedzy autorów, którzy na co dzień zajmują się pacjentami z tymi problemami. 

Głównym adresatem monografii są lekarze specjalizujący się w chorobach wewnętrznych i medycynie rodzinnej, dermatolodzy, okuliści, chirurdzy przeprowadzający zabiegi w obrębie oka i onkolodzy.

Poszczególne artykuły omawiają następujące tematy: obraz kliniczny i diagnostyka autoimmunizacyjnych chorób pęcherzowych, diagnostyka i zasady leczenia nowotworów skóry, rogowacenia słonecznego oraz łuszczycy, nowoczesne metody diagnostyki chorób siatkówki, możliwości chirurgicznej korekcji powiek oraz różnicowanie przyczyn czerwonego oka

✔ najnowsza wiedza z zakresu dermatologii i okulistyki dotycząca pacjentów w starszym wieku, oparta na wytycznych, wynikach najnowszych badań i bogatym doświadczeniu ekspertów
✔ omawiane zagadnienia bogato ilustrowane rycinami przedstawiającymi zmiany u pacjentów, wyniki badań obrazowych, sposoby przeprowadzania zabiegów i ich efekty
✔ praktyczne omówienie diagnostyki i leczenia nowotworów pierwotnych skóry (rak podstawnokomórkowy, kolczystokomórkowy, czerniak złośliwy, chłoniak skóry) ze zwróceniem uwagi na profilaktykę i badania przesiewowe
✔ wskazanie roli badań immunologicznych wycinka skóry i surowicy w rozpoznawaniu pemfigoidu
✔ metody terapii pacjentów z łuszczycą w zależności od stopnia nasilenia zmian (fototerapia, farmakoterapia, leczenie skojarzone)
✔ terapia fotodynamiczna w leczeniu rogowacenia słonecznego
✔ najczęściej stosowane metody chirurgicznego leczenia zmian patologicznych powiek (rekonstrukcja, opadanie, nieprawidłowe ustawienie powiek, niedomykalność szpary powiekowej)
✔ nowoczesne metody diagnostyki chorób siatkówki (angiografia fluoresceinowa, z zielenią indocyjaninową, optyczna koherentna tomografia)  
✔ bardzo dokładne omówienie przyczyn czerwonego oka z uwzględnieniem obrazu klinicznego, sposobów postępowania i powikłań w zależności od etiologii zaburzenia

Przedstawione informacje mają wysoką jakość merytoryczną, a ponadto łączą wiedzę i doświadczenie. Już samo zestawienie autorów (…) wskazuje na rozległość omawianego zagadnienia. Codzienna praktyka kliniczna leczenia przewlekłej niewydolności żylnej pokazuje bowiem przenikanie się różnych specjalizacji, gdyż opieka nad takim chorym wymaga od zajmującego się nim lekarza wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin

4 Pemfigoid pęcherzowy – obraz kliniczny i nowoczesne metody diagnostyczne - Aleksandra Komorowska, Alicja Adaszewska, Beata Jakubowska

9 Nowotwory złośliwe skóry – diagnostyka i leczenie - Bartłomiej Święs, Julia Sieczych, Alicja Adaszewska, Aleksandra Komorowska, Monika Wasilewska

27 Łuszczyca – leczenie u seniorów - Monika Wasilewska, Bartłomiej Święs

35 Zastosowanie terapii fotodynamicznej w leczeniu rogowacenia słonecznego - Julia Sieczych, Dorota Nowicka, Magdalena Kamińska, Sławomir Majewski

38 Wybrane metody nowoczesnej diagnostyki chorób siatkówki - Monika Turczyńska, Przemysław Krajewski, Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik

47 Chirurgia powiek - Mariusz Kęcik

58 Czerwone oko - Monika Turczyńska, Przemysław Krajewski, Joanna Brydak-Godowska, Joanna Ciszewska, Dariusz Kęcik

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty