49,00 zł 334,00 zł
Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 104,00 zł 389,00 zł