Schizofrenia z objawami negatywnymi chorobą całej rodziny

Opiekunowie pacjentów ze schizofrenią z objawami negatywnymi odgrywają ważną rolę w procesie leczniczym chorych i mogą mieć zasadniczy wpływ na efektywność leczenia. Często pełnią funkcję głównych obserwatorów stanu pacjenta, dzięki czemu może on uzyskać pomoc w okresie zaostrzeń. Zwykle niepokój rodziny budzą objawy wytwórcze. Objawy negatywne, o ile nie przybierają skrajnych form (pacjent nie opuszcza pokoju, nie myje się, nie je), są w większym stopniu akceptowane. Może to wynikać z braku pełnej wiedzy opiekunów na temat przebiegu schizofrenii.

Coraz częściej wspomina się także o wpływie choroby na jakość życia opiekunów pacjentów. Zapewnienie opieki chorym, zwłaszcza przez najbardziej zaangażowanych członków rodziny, niesie ze sobą szereg ograniczeń w postaci wycofania się z życia społecznego oraz rezygnacji z własnych zainteresowań i pasji. Zwykle na opiekunach spoczywa również ciężar zaspokojenia potrzeb materialnych i zabezpieczenia finansów chorych. Wobec licznych potrzeb opiekunowie podejmują nowe role rodzinne i przejmują kolejne obowiązki. Choroba bliskiej osoby upośledza funkcjonowanie całej rodziny i stanowi duże obciążenie emocjonalne, zwłaszcza dla matek pacjentów. Dlatego niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia, np. w formie psychoedukacji oraz spotkań przeznaczonych dla rodzin i opiekunów chorych.

Sponsorzy serwisu